TRANSPORTE ESCOLAR 2017-18

 

 IMPORTANTE TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2017/2018

Estimadas familias:

Como Vdes. saben, o servizo de transporte escolar debe solicitarse cada ano.

O prazo de solicitude para que o alumnado do Centro poda facer uso do transporte durante o curso 2017-18 estará aberto entre o 18 e o 28 de abril, ambos inclusive. Non poderán admitirse novas solicitudes fóra deste prazo.

A non solicitude en tempo e forma implicará que o alumno/a non poderá utilizar o servizo no curso seguinte, aínda que se trate dun usuario lexítimo. As autorizacións excepcionais só teñen validez durante un curso.

Ademáis do impreso que leva cada alumno que actualmente utiliza o transporte, os impresos de solicitude poderán recollerse na conserxería, na secretaría do Centro e na páxina web.

As listaxes de alumnado admitido no servizo de transporte publicaranse antes do comezo das clases en setembro.

 

A DIRECCIÓN

SOLICITUDE

 

Formalización de matrícula curso 2018-2019

HORARIO:
 

Do 20 de xuño ao 2 de xullo de  10:00 a 13:30 h

                                                    

TELF: 981 29 22 35

FAX: 981 13 95 99

 Documentos a presentar:

 

·         6 fotos

·         Informe médico do pediatra

·         Certificado de matrícula do centro de procedencia (no caso de vir doutro colexio)

·         Padrón municipal (no caso de non telo entregado no período de admisión ou escolarización)

·         Fotocopia do libro de familia (no caso de non telo entregado no período de admisión ou escolarización)

·         De ser o caso, sentenza de separación ou divorcio (no caso de non telo entregado no período de escolarización)

·         Outros (especificar)

-Impreso de matrícula cursos   curso 2018-2019

-Educación Infantil- Período de adaptación (alumnado de nova incorporación-3anos)

 
 

Powered by Drupal - Design by artinet