Documentos

PROGRAMACIÓNS CURSO 2015/2016.

PROGRAMACIÓNS CURSO 2015/2016- E. INFANTIL e E. PRIMARIA.

-2º ciclo de E. I.

-1º nivel.

-2º nivel.

-3º nivel.

-4º nivel.

-5º nivel.

-6º nivel.

Curso 17/18.

 

Solicitude de autorización do uso de transporte escolar gratuito para o alumnado de E. Infantil e Primaria (curso 2018-19)

 

IMPRESO solicitude de autorización do uso de transporte escolar gratuito para o alumnado de E. Infantil e Primaria (curso 2018-19)

Becas comedor curso 2016/2017.

BECAS COMEDOR 2016-17

Convoca: Concello de A Coruña (BOP do 5 de abril de 2016).

Prazo de presentación: ata o 22 de abril.

Lugar de presentación: Rexistros xerais do Concello de A Coruña ou en calquera dos lugares previstos no artigo 38.4 da Lei 30/92, de 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

Recollida de impresos: Rexistros municipais sitos na Praza María Pita 1, Forum Metropolitano(R/ Río Monelos s/n), Centro Ágora (R/Ágora s/n) e CCM Mesoiro (R/ Ancares s/n).

Información máis detallada: Centros cívicos municipais e no teléfono 010 de información cidadá.

-Bases reguladoras.

-Solicutud:  Anexo I/ Anexo II

TRANSPORTE ESCOLAR 2017-18

 

 IMPORTANTE TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2017/2018

Estimadas familias:

Como Vdes. saben, o servizo de transporte escolar debe solicitarse cada ano.

O prazo de solicitude para que o alumnado do Centro poda facer uso do transporte durante o curso 2017-18 estará aberto entre o 18 e o 28 de abril, ambos inclusive. Non poderán admitirse novas solicitudes fóra deste prazo.

A non solicitude en tempo e forma implicará que o alumno/a non poderá utilizar o servizo no curso seguinte, aínda que se trate dun usuario lexítimo. As autorizacións excepcionais só teñen validez durante un curso.

Ademáis do impreso que leva cada alumno que actualmente utiliza o transporte, os impresos de solicitude poderán recollerse na conserxería, na secretaría do Centro e na páxina web.

As listaxes de alumnado admitido no servizo de transporte publicaranse antes do comezo das clases en setembro.

 

A DIRECCIÓN

SOLICITUDE

 

Formalización de matrícula curso 2018-2019

HORARIO:
 

Do 20 de xuño ao 2 de xullo de  10:00 a 13:30 h

                                                    

TELF: 981 29 22 35

FAX: 981 13 95 99

 Documentos a presentar:

 

·         6 fotos

·         Informe médico do pediatra

·         Certificado de matrícula do centro de procedencia (no caso de vir doutro colexio)

·         Padrón municipal (no caso de non telo entregado no período de admisión ou escolarización)

·         Fotocopia do libro de familia (no caso de non telo entregado no período de admisión ou escolarización)

·         De ser o caso, sentenza de separación ou divorcio (no caso de non telo entregado no período de escolarización)

·         Outros (especificar)

-Impreso de matrícula cursos   curso 2018-2019

-Educación Infantil- Período de adaptación (alumnado de nova incorporación-3anos)

 
 

Powered by Drupal - Design by artinet