Orientación

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN - CURSO 2015-16

 

MEMBROS DO DEPARTAMENTO

 

- Álvarez Fernández, Inés (Xefe de departamento)

- García Ayuso, Norma (Pedagoxía Terapéutica)

- Mª Piedad Vázquez Fraga (Audición e Linguaxe )

- Blanco García, Yaiza (Pedagoxía Terapéutica/ EF)

-de la Iglesia Ares, Patricia (Audición e Linguaxe )

 

- Maica Mato Longarela (Coord. ed. infantil)

-José M. Estraviz Segret ( Coord. dos niveles de 1º-2º e 3º)

-Iglesias Castaño, Mª José (Coord. dos niveles de 4º-5º e 6º)

 

HORARIO DE ATENCIÓN ÁS FAMILIAS

 

- De 9 a 10 de luns a venres

 

 

CONTACTO

 

 

- Por correo electrónico:

- Por teléfono: 981292235

 

 

FUNCIÓNS  DO  DEPARTAMENTO  DE ORIENTACIÓN

- Valorar as necesidades educativas do alumnado e deseñar e desenvolver programas de intervención.

- Elaborar as propostas do plan de orientación académica e profesional e do plan de acción titorial.

- Deseñar accións encamiñadas á prevención de dificultades ou problemas de aprendizaxe

- Facilitarlle ó alumnado o apoio necesario para enfrontar os momentos escolares máis decisivos ou de maior dificultade.

- Impulsar a participación do profesorado en programas de investigación e innovación nos ámbitos relativos a hábitos de traballo intelectual e habilidades sociais.

- Promover a cooperación entre o centro e as familias

 

Powered by Drupal - Design by artinet