Distribuir contido

Fichas de lectoescritura

Fichas de lectoescritura

Nesta páxina ofrecemos unha morea de fichas para traballa-la lectoescritura tanto en galego como en español. Aínda que o número é extenso e están secuenciadas de xeito que cando se traballan as fichas dunha letra só aparezan letras xa traballadas e non dos grupos posteriores, non pretende ser un método en si senón máis ben un elemento de apoio. A secuencia é: vogais, l, p, m, t, s, d, b, n, v, ñ, ll, x, c-q, r, f, g, c-z, h, ch, j, k, y, trabadas. Entre parénteses a carón de cada letra indícase o número de fichas dispoñibles para a mesma.

FICHAS EN GALEGO            FICHAS EN ESPAÑOL 
 


Vogais (16)
           

Vocales (15)
 

Letra L (10)
           

Letra L (10)
 

Letra P (11)
           

Letra P (11)
 

Letra M (20)
           

Letra M (20)
 

Letra T (12)
           

Letra T (12)
 

Letra S (13)
           

Letra S (13)
 

Letra D (10)
           

Letra D (10)
 

Letra B (13)
           

Letra B (13)
 

Letra N (13)
           

Letra N (13)
 

Letra V (10)
           

Letra V (10)
 

Letra Ñ (12)
           

Letra Ñ (12)
 

Letra LL (10)
           

Letra LL (10)
 

Letra X (10)
           

Letra X (4)
 

Letras C-Q (21)
           

Letras C-Q (21)
 

Letra R (20)
           

Letra R (20)
 

Letra F (10)
           

Letra F (10)
 

Letra G (16)
           

Letra G (16)
 

Letras C-Z (18)
           

Letras C-Z (18)
 

Letra H (10)
           

Letra H (10)
 

Letra CH (10)
           

Letra CH (10)
             

Letra J (12)
             

Letra K (4)
             

Letra Y (10)
 

Sinfón BL (2)
           

Sinfón BL (2)
 

Sinfón BR (2)
           

Sinfón BR (2)
 

Sinfón CL (2)
           

Sinfón CL (2)
 

Sinfón CR (2)
           

Sinfón CR (2)
 

Sinfón DR (2)
           

Sinfón DR (2)
 

Sinfón FL (2)
           

Sinfón FL (2)
 

Sinfón FR (2)
           

Sinfón FR (2)
 

Sinfón GL (2)
           

Sinfón GL (2)
 

Sinfón GR (2)
           

Sinfón GR (2)
 

Sinfón PL (2)
           

Sinfón PL (2)
 

Sinfón PR (2)
           

Sinfón PR (2)
 

Sinfón TR (2)
           

Sinfón TR (2)