You are hereProfesorado

Profesorado


CLAUSTRO 2017-18

  EDUCACIÓN INFANTIL

3 anos

Ramón Moares Castro

4 anos

Elena Varela Rodríguez

5 anos

Mª Carmen Otero Otero

Mestra de apoio

Sara Lijó Gómez

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º Primaria

Ángela Paz Codesido

2ºPrimaria

Balbina Pérez Pazos

3ºA Primaria

Concha Diéguez Freijido

3ºB Primaria

José Boo Pouso

4º Primaria

Natalia Lama González

5º Primaria

Milagro Coromoto Carballo Quiroga

6º Primaria

María José  Muñiz Mirás

 

ESPECIALISTAS

Orientadora: Dolores Juíz López

Pedagoxía Terapéutica 1: Luis Teira Parada

Pedagoxía Terapéutica 2: Angeles Castro Suárez

Audición e Linguaxe: Cristina Diéguez Leal

Inglés Infantil: Milagro Coromoto Carballo Quiroga

Inglés Primaria : Josefa Otero Callón

Educación Física: Olga Mato Creo

Educación Musical: Juan José Rivas Silva

Arts & Crafts: Ángela Paz Codesido, Josefa Otero Callón,

Milagro Coromoto Carballo Quiroga.

Auxiliar conversa: Adrienne Franz

Relixión Católica:  Juana Mariño Basoco

Relixión Evanxélica: Esperanza Vidal Pérez