You are hereProfesorado

Profesorado


CLAUSTRO 2016-17

  EDUCACIÓN INFANTIL

3 anos

Elena Varela Rodríguez

4 anos

Mª Carmen Otero Otero

5 anos

Laura León Neira

Mestra de apoio

Sara Lijó Gómez

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º primaria

Balbina Pérez Pazos

2ºA Primaria

Ángela Paz Codesido

2ºB Primaria

 Estefanía Domínguez González

3º Primaria

Maica Sanlés Santos

4º Primaria

Concha Diéguez Freijido

 5º Primaria

José Boo Pouso

6º Primaria

María José  Muñiz Mirás

ESPECIALISTAS

Inglés : Josefa Otero Callón

Educación Musical: Juan José Rivas Silva

Educación Física: César Vales Vázquez

Audición e Linguaxe: Concha Rodríguez Eliz

Pedagoxía Terapéutica 1: Luis Teira Parada

Pedagoxía Terapéutica 2: Lucía Cruces Estévez

Orientadora:  Dolores Juíz López

Relixión Católica:  Juana Mariño Basoco

Relixión Evanxélica: Esperanza Vidal Pérez

Auxiliar conversa: Adrienne Franz