PARADAS DA LIÑA AZUL

         AS PARADAS DA LIÑA AZUL SON:

                            1-PADÍN

                            2- PRAZA DO CENTENARIO     

                            3- LAVANDERÍA

      CONSULTA O MAPA PARA VER TODAS AS PARADAS