MODELO DE XUSTIFICACIÓN DE FALTAS DO ALUMNADO

Pinchando neste enlace pódese descargar o modelo para xustificaras faltas dos

alumnos e alumnas. Poderase enviar por ABALARMOBIL ou entregarllo en man

ao titor ou titora xunto coa documentameción xustificativa pertinente

  MODELO PARA XUSTIFICACIÓN DE FALTAS DO ALUMNADO

COMUNICACIÓN CON MESTRES

15/09/2020 15:07
Europe/Madrid

 

 EDUCACIÓN INFANTIL

 

3 anos Ramón

infantil.frions@gmail.com

 

4 anos Marta

infantil3frions@gmail.com

 

5 anos Mª Carmen Otero

infantil4frions@gmail.com

 

Apoio infantil: sarafrions@gmail.com

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

 

1º Primaria Manuel

primeiroprimariafrions@gmail.com

 

2º Primaria Ángela

segundofrions@gmail.com

 

3º A Primaria Juancho

terceiroafrions@gmail.com

 

3ºB Primaria Balbina

palmeirana@edu.xunta.es

 

4º Primaria José

jboopouso@gmail.com

 

5ºA Primaria Sheila

sheilaprofeprimaria@gmail.com

 

5ºB Primaria Lucía

luciaprofeprimaria@gmail.com

 

6ºA Primaria Sesé

sextoafrions@gmail.com

 

6ºB Primaria Sonia

sextobfrions@gmail.com

 

 

ESPECIALISTAS

 

Inglés 5º-6º primaria (Josefa): oterocallon@edu.xunta.es

 

Inglés 4º infantil-4º primaria (Sandra): englishfrions@gmail.com

Educación Física (Olga): educacionfisicafrions@gmail.com

Educación Musical (Juancho): terceiroafrions@edu.xunta.es

Relixión Católica (Juana): relicatfrions@gmail.com

Relixión Evanxélica (Esperanza): esperanzavp7@gmail.com

 

Orientadora (Inma): orientafrions@gmail.com

 

Mestres PT (Luis): luisteira@edu.xunta.gal        Elena: elenavarela@edu.xunta.es

   

Mestra AL (Bea): beatriz.carro.suarez@edu.xunta.es 

INFORMACIÓN COVID-19

                ESTIMADAS FAMILIAS:

AQUÍ PODEDES ACCEDER A TODA A DOCUMENTACIÓN E PLANS

RELACIONADOS CO PROTOCOLO COVID-19 DO NOSO CENTRO.

         PREME AQUÍ PARA DESCARGAR TODOS OS  DOCUMENTOS

CIRCULAR PARA AS FAMILIAS CON RECOMENDACIÓNS

          DA PEDIATRA DO CENTRO DE SAÚDE

INFORMACIÓN INICIO DE CURSO20-21

Información ás familias

 

                                                                                                                                                                                                                                                           4/09/20

 

Estimadas familias:

Queremos facer do colexio un sitio seguro para os vosos fillos e fillas e polo tanto contade coa implicación de todo o persoal do centro para evitar os contaxios. Tamén sabemos que vos sodes grandes colaboradores co centro e que entenderedes as novas normas.

 

Estamos traballando na adaptación do Protocolo Covid, pronto o teremos colgado na web pero aínda así hai cousas que xa poden ir sabendo algunhas cousas.

 

CANDO COMEZA O COLEXIO?

 • O día 10 de setembro incorporarase o alumnado de 4º e 5º de educación infantil 1º, 2º e 3º curso de educación primaria.

 • O día 11 de setembro incorporarase o alumnado de 6º de educación infantil e 4º, 5º e 6º curso de educación primaria.

 

QUE MEDIDAS XERAIS IMOS TOMAR?

 • Todos os grupos serán estables e tentaremos que en ningún momento da xornada escolar se mezclen con outros grupos.

 • Todas as familias deben tomar a temperatura na casa antes de saír e se pasa de 37,5ºC non poderá vir ao centro. Tampouco pode vir a o centro se ten un dos seguintes síntomas: tose seca, dificultade respiratoria, fatiga severa, dor muscular, falta de olfacto, falta de gusto ou diarrea. Todas as familias van a asinar unha declaración xurada na que se comprometen a isto.

 • Todas as mañáns deberán cubrir unha autoenquisa do seu fillo con posibles síntomas.

 • Haberá xel, panos e papeleira específica en todas as clases e espazos.

 • Os alumnos deberá lavar as mans ou usar xel cando menos 5 veces ao día.

 • Ventilaremos as aulas cada cambio de clase.

 • O alumnado non poderá traer ao colexio nin balóns nin xoguetes que poidan suponer un contacto.

 • Extremaremos as medidas de limpeza.

   

  HAI QUE USAR MÁSCARA?

 • Todos os alumnos deberán traer máscara ao colexio (xunto cunha de reposto na mochila).

 • Os alumnos de educación primaria deberán andar con ela posta en todo momento (salvo no momento de comer).

 • Os alumnos de educación infantil, teñen que traela para usala no autobús, recreos e cando o profesorado estime (a intención é que se use o máximo posible).

   

  COMO VAN SER AS ENTRADAS?

 • Non se poderá acceder ao centro ata as 9:35 (momento que se abrirán os portais).

 • As familias de educación primaria non poderán acceder ao recinto.

 • As familias de educación infantil, so poderá acceder unha persoa por alumno e polo tempo imprescindible para recoller ou deixar ao neno.

 • As familias de primaria non poderán pasar da liña que está pintada nas cancelas.

 • Teremos zonas de espera diferentes para cada grupo para que non se mezclen as clases.

 • Pedimos puntualidade á entrada, xa que ás 10:00 pecharanse as cancelas exteriores e non se permitirá o paso de alumnos ata a seguinte sesión é dicir ás 10:35.

   

  E AS SAÍDAS?

 • Todo o alumnado saldrá do colexio coa máscara posta e non a poderá quitar ata chegar ao domicilio.  

 • A orden de saída vai ser un pouco escalonada e queda da seguinte forma:

 

Hora

Alumnado que sae

14:35

Alumnado dos 3 cursos educación infantil non trasportado (só pode acceder un familiar por alumno)

14:45

Alumnado transportado en autobús de todos os niveis.

14:50 (ou cando marchen os autobuses)

Resto de alumnado que o veñen a buscar os país.

 

COMO VAI SER O TEMA DO AUTOBÚS?

Todo o alumnado ten que vir con máscara e irá sempre na mesma praza de autobús.

 • E O COMEDOR?

 • Imos facer dúas quendas de comedor.

 • No comedor teremos mamparas de protección e cada alumno comerá sempre no mesmo sitio.

 • Como medida de prevención anticovid, este ano non van limpar os dentes despois de comer no comedor.

 • Indicar que este ano non vai haber actividades extraescolares no centro, nin tampouco vai a estar aberta a biblioteca pola tarde. 

  VAI HABER PLAN MADRUGA?

 • Si vaise encargar da súa xestión a ANPA. Pero este ano como medida de seguridade o acceso ao recinto vai ser polo portal traseiro que está ao lado das pistas.

  COMO ME COMUNICO CO CENTRO?

 • Debemos evitar ao máximo todos os desprazamentos innecesarios ao centro, polo tanto para falar con calquer membro do equipo directivo pode canalizar a súa cuestión via correo electrónico (ceip.frions@edu.xunta.gal) ou ao teléfono 881867027 (preferentemente por correo electrónico).  Se a reunión presencial é imprescindible deberá ser concertada previamente.

 • As titorías deben ser preferentemente por teléfono ou vídeo conferencia, no caso de que teña que ser presencial deberá pedir cita previa ao seu titor.

 • O que lle pedimos é que se teñen algunha dúbida se poñan en contacto con nós, preferentemente por correo electrónico.

   

  MOITAS GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN

 

n/d

O TEMPO EN FRIÓNS

              O CEIP PLURILINGÜE FRIÓNS

              TAMÉN ESTÁ NO FACEBOOK

https://www.facebook.com/tempofrions

Distribuir contido