Consello escolar

CONSELLO ESCOLAR CURSO

O consello escolar queda constituído polos seguintes membros:

 

Luís Teira Parada (director)

Mª Elena Varela Rodríguez (xefa de estudos)

Josefa Otero Callón (secretaria)

 

María José Muñiz Mirás (mestra)

Sara Lijó Gómez (mestra)

Olga Mato Creo (mestra)

Ramón Moares Castro (mestre)

Inmaculada Romero Garcia (orientadora)

  

Elisa Paz Codesido (nai)

Silvia Varela Rodríguez (nai)

 David Cameán Mariño (pai)

Ana Belén Lijó Paz (nai)

 

Miguel González Rodríguez (representante da ANPA)

  

Luisa Gómez Miguelez (administración e servizos)

 

Elvira Pereiro Ageitos (representante do concello de Ribeira)

 

Distribuir contido