Skip to Content

HOGWARTS SCHOOL

 

Life is a game; life is a book; life is a film… so Fogar school has turned into Hogwarts School. 

A vida é un xogo; a vida é un libro; a vida é unha película …así  foi como o colexio Fogar se converteu en Hogwarts.

Y1 & Y2 learn English in the Gryffindor classroom.

Primeiro e segundo aprenden Inglés na clase Gryffindor.

Y3 & Y4 learn English in the Ravenclaw classroom.

Terceiro e cuarto de Primaria aprenden Inglés na clase Ravenclaw.

 

Y5 & Y6 study English in the Slytherin classroom.

Quinto e sexto de Primaria estudan Inglés na clase Slytherin.

 

This is the peace corner of the Gryffindor classroom. Children solve their problems here. 

Este é o recuncho da paz da clase Gryffindor. Aquí a rapazada soluciona os seus problemas.

 

Here is the cool-off corner, where students relax and calm down. 

Aqui está o recuncho da calma, onde o alumnado se relaxa.

 

This is the reading corner. Children can read and enjoy themselves.

  

 

Este é o recuncho da lectura. O alumnado le e pásao ben.

This is the reading table in the Ravenclaw classroom.

  

 

Esta é a mesa de lectura da clase de Ravenclaw.

Here is the play corner in the Gryffindor classroom.

 

 Aquí está o recuncho de xogos da clase Gryffindor.

Miss Rebeca Castro Leis (an English teacher) pretends to be Professor McGonagall to motivate students.

 

 

 La profesora de Inglés Rebeca Castro Leis imita a la profesora McGonagall para motivar al alumnado.

Teacher’s assistant wears the Gryffindor scarf.

 

 

Os axudantes da profesora de Inglés visten a bufanda de Gryffindor.

 

In Gryffindor classroom students play the game: “Harry Potter says…” It is based on “Simon says”.

 

 page | by Dr. Radut