Skip to Content

Contacontos no Rosal

Comeza a tempada de lobos mariños

De decembro a marzo é a tempada de lobos mariños na costa norte peninsular, polo que é normal poder atopar un lobo mariño -normalmente un cachorro- na praia, procedente das colonias de cría das illas británicas.

 

A Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA) é unha ONG galega fundada en 1992, adicada ao estudo e divulgación dos mamíferos e tartarugas mariñas de Galicia, a través da investigación, promovendo e participando en proxectos con institucións estatais e internacionais, e potenciando aspectos divulgativos mediante exposicións, conferencias e cursos.

Recollida de xoguetes "Conrazones"

Xa temos montado o noso recunchiño debaixo da árbore para a recollida solidaria de xoguetes. Este venres despois do recreo van vir visitarnos, para recoller os xoguetes e explicarnos en que consiste o seu traballo, dúas persoas voluntarias da asociación "Conrazones" da Guarda. 

Se estás interesada/o en colaborar non o dubides, todas as aportacións serán ben recibidas.

PÉCHASE O TELÓN...POLO MOMENTO :)

E o gran día chegou! Non podo estar máis orgullosa dos vosos pequenos e pequenas. Eles e elas foron os verdadeiros protagonistas no día de onte. O que máis feliz me fixo foi velos disfrutar no escenario, regalando un pouco do seu facer para as persoas que os acompañan na súa vida cada día.

Tamén quero adicar un anaquiño deste post a os agradacementos. 

En primer lugar quiero agradecer a Miriam su dedicación y su tiempo, que fue mucho, para que estos niños y niñas de Ceip Refoxos, pudieran aprender, sentir y disfrutar con el teatro. Gracias por empeñarte en este proyecto y convencerme y animarme para que fuera posible, a pesar de los pesares. GRACIAS

En segundo lugar quero agradecer aos pais e nais da aula pola participación no decorado, en conseguir os traxes, en axudar a memorizar os papeis...por non falar dos agasallos e a sorpresa na clase. GRAZAS

En definitiva, grazas por darlle sentido ás palabras: COMUNIDADE EDUCATIVA

Agora unha mostra

CONTINUARÁ...

10D Día Internacional dos Dereitos dos Animais

 

Este texto definitivo da Declaración Universal dos Dereitos do Animal, foi adoptado pola Liga Internacional dos Dereitos do Animal e as Ligas Nacionais afiliadas trala 3ª Reunión sobre os dereitos do animal, celebrados en Londres do 21 o 23 de setembro de 1977.

 

 Artigo 1º: Todos os animais nacen iguais ante a vida e teñen os mesmos dereitos á existencia.

Artigo 2º: a) Todo animal ten dereito ao respecto. b) As persoas, en tanto que especie animal, non poden atribuírse o dereito de exterminar aos outros animais ou de explotalos violando ese dereito. Ten a obriga de poñer os seus coñecementos ao servizo dos animais. c) Todos os animais teñen dereito á atención, aos coidados e á protección das persoas.

Artigo 3º: a) Ningún animal será sometido a malos tratos nin a actos crueis. b) Se é necesaria a morte dun animal, esta debe ser instantánea, indolora e non xeradora de anguria.

Artigo 4º: a) Todo animal pertencente a unha especie salvaxe, ten dereito a vivir libre no seu propio ambiente natural, terrestre, aéreo ou acuático e a reproducirse. b) Toda privación de liberdade, incluso aquela que teña fins educativos, é contraria a ese dereito.

Artigo 5º: a) Todo animal pertencente a unha especie que viva tradicionalmente no entorno das persoas, ten dereito a vivir e medrar ao ritmo e nas condicións de vida e de liberdade que sexan propias da súa especie. b) Toda modificación do devandito ritmo ou as devanditas condicións que foran impostas polas persoas con fins mercantís, é contraria ao devandito dereito.

Artigo 6º: a) Todo animal que as persoas escolleron como compañeiro, ten dereito a que a duración da súa vida sexa conforme a súa lonxevidade natural. b) O abandono dun animal é un acto cruel e degradante.

Artigo 7º: Todo animal de traballo ten dereito a unha limitación razoable do tempo e intensidade do traballo, a unha alimentación reparadora e ao repouso.

Artigo 8º: a) A experimentación animal que implique un sufrimento físico ou psicolóxico é incompatible cos dereitos do animal, tanto se se trata de experimentos médicos, científicos, comerciais, como toda outra forma de experimentación. b) As técnicas alternativas deben ser utilizadas e desenvolvidas.

Artigo 9º: Cando un animal é criado para a alimentación debe ser nutrido, instalado e transportado, así como sacrificado, sen que disto resulte para el motivo de ansiedade ou dor.

Artigo 10º: a) Ningún animal debe ser explotado para esparexemento das persoas. b) As exhibicións de animais e os espectáculos que se sirvan de animais son incompatibles coa dignidade do animal.

Artigo 11º: Todo acto que implique a morte dun animal sen necesidade é un homicidio, é dicir, un crime contra a vida.

Artigo 12º: a) Todo acto que implique a morte dun gran número de animais salvaxes é un xenocidio, é dicir, un crime contra a especie.b) A contaminación e a destrucióndo ambiente natural conducen ó xenocidio.

Artigo 13º: a) Un animal morto debe ser tratado con respecto.b) As escenas de violencia son vítimas, deben ser prohibidas no cine e na televisión, salvo se eles teñen como fin o dar mostra dos atentados contra os dereitos dos animais.

Artigo 14º: a) Os organismos de protección e salvagarda dos animais, deben ser representados a nivel gobernamental. b) Os dereitos do animal deben ser defendidos pola Lei, como o son os dereitos das persoas.

10D Día dos Dereitos Humanos

  

1.Todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e dereitos e, dotados como están de razón e conciencia, deben comportarse fraternalmente os uns cos outros. 

2.Todas as persoas somos iguais sexa cal for a nosa orixe, etnia, cor, sexo, idioma, relixión, opinión política ou calquera outra condición. 

3.Todo individuo ten dereito á vida, á liberdade e á súa seguridade persoal.  

4.Ninguén estará sometido a escravitude nin a servidume […]. 

5.Ninguén será sometido a torturas nin a penas ou tratos crueis, inhumanos ou degradantes.

Como viches, os cinco primeiros da lista de dereitos humanos universais que ratificou a ONU e que, aos poucos, ampliamos como sociedade van de máis xeral a máis específico, e así ocorre tamén cos seguintes como podes ver a continuación: 

6.Todo ser humano ten dereito, en todas partes, ao recoñecemento da súa personalidade xurídica: é dicir, ser tido en conta polas leis nacionais e internacionais. 

7.Todos somos iguais ante a lei e temos, sen distinción, dereito a igual protección da lei. 

Mesmo na mesma Declaración de Dereitos Humanos previuse a posibilidade de que houbese discriminacións froito destas leis, así que o artigo 8 di: 

8.Todos temos igual dereito a protección contra toda discriminación que infrinxa esta Declaración e contra toda provocación a tal discriminación.

Os seguintes artigos acollen outros dereitos persoais e sociais que, desde Axuda en Acción, seguimos tratando de que se cumpran: 

9.Toda persoa ten dereito a un recurso efectivo ante os tribunais nacionais competentes, que a ampare contra actos que violen os seus dereitos fundamentais recoñecidos pola constitución ou pola lei. 

10.Ninguén poderá ser arbitrariamente detido, preso nin desterrado. 

11.Toda persoa ten dereito, en condicións de plena igualdade, a ser oída publicamente e con xustiza por un tribunal independente e imparcial, para a determinación dos seus dereitos e obrigacións ou para o exame de calquera acusación contra ela en materia penal. 

Posteriormente, a lista de dereitos humanos universais céntrase naquelas liberdades aínda máis concretas e relacionadas co noso día a día como persoas que conviven e traballan en sociedade: 

12.Toda persoa acusada de delito ten dereito á presunción da súa inocencia. 

13.Ninguén será obxecto de inxerencias arbitrarias na súa vida privada, a súa familia, o seu domicilio ou a súa correspondencia, nin de ataques á súa honra ou á súa reputación. […] 

14.Toda persoa ten dereito a circular libremente e a elixir a súa residencia no territorio dun Estado. 

15.En caso de persecución, toda persoa ten dereito a buscar asilo, e a gozar del, en calquera país. 

16.Toda persoa ten dereito a unha nacionalidade.  

17.Os homes e as mulleres, a partir da idade núbil, teñen dereito, sen restrición algunha por motivos de etnicidade, nacionalidade ou relixión, a casar e fundar unha familia, e gozarán de iguais dereitos en canto ao matrimonio, durante o matrimonio e en caso de disolución do matrimonio. 

A través destas últimas frases que recollen tantas promesas ao mundo, comprobamos que segue habendo moito traballo por facer, pola xustiza, a igualdade de dereitos e a dignidade de millóns de persoas en situación de desamparo. Ademais sabemos que, a miúdo, leste é un tema difícil de vivir en familia, pero se queres explicar aos teus fillos que é a pobreza e concienciar aos futuros e futuras loitadoras por un mundo mellor desde a infancia, recomendámosche que leas este artigo sobre maneiras de falar de desigualdade cos nenos. Do mesmo xeito, a lista de dereitos humanos esténdese ao longo dos dereitos de pensamento, conciencia, relixión ou liberdade política, tales como:

18.Toda persoa ten dereito á propiedade, individual e colectivamente. 

19.Toda persoa ten dereito á liberdade de pensamento, de conciencia e de relixión. 

20.Todo individuo ten dereito á liberdade de opinión e de expresión. 

21.Toda persoa ten dereito á liberdade de reunión e de asociación pacíficas. E tamén ao dereito a participar en política directamente ou mediante representantes (22), a seguridade social, e á satisfacción dos seus dereitos económicos, sociais e culturais indispensables (23), ao traballo e á libre elección deste (24), así como ao descanso e ao tempo libre (25).

Todas as persoas sabemos que non sempre alcanzamos a completar estes dereitos en ningún dos cinco continentes, sendo Asia, África e América Latina aquelas zonas onde aínda temos que seguir esforzándonos por alcanzar ou preservar os máis esenciais, pero, como verías, esta é unha boa folla de ruta coa que navegar, non che parece? O mesmo ocorre cos cinco últimos dereitos humanos da lista: 26. 

26.Toda persoa ten dereito a un nivel de vida adecuado […]. 

27.Toda persoa ten dereito a tomar parte libremente na vida cultural da comunidade […]. 

28.Toda persoa ten dereito a que se estableza unha orde social e internacional no que os dereitos e liberdades proclamados nesta Declaración fáganse plenamente efectivos. 

29.Toda persoa ten deberes respecto a a comunidade, debido a que só nela pode desenvolver libre e plenamente a súa personalidade. E como xa viramos no artigo 8, o último da lista dos nosos dereitos humanos universais reitera que (30) nada nesta Declaración poderá interpretarse no sentido de que confire dereito algún ao Estado, a un grupo ou a unha persoa, para emprender e desenvolver actividades ou realizar actos tendentes á supresión de calquera dos dereitos e liberdades proclamados. 

Doña Fantasía

Pincha na imaxe.

La pequeña intolerancia

"La Pequeña Intolerancia" é un ser diminuto pero moi, moi poderoso. Entra ás agochadas nas nosas casas e, se non estamos alerta, crea a un ser aínda máis poderoso: "El Odio". Pola súa culpa rexeitamos ao que é distinto, burlámonos dos demais…Pero non hai que perder a esperanza. Se estamos alerta, veremos ao "Gran Respeto" listo para impoñerse sobre estes dous malignos seres."

NO es el plástico, ERES TÚ!

Nós temos o poder como consumidoras/es deixando de adquirir plásticos dun só uso e coidando de non tiralos a áreas públicas... #reduce # reusa #recicla

Distribuir contido


by Dr. Radut