Skip to Content

Procedemento e calendario para solicitude de admisión para o curso 2018-19

 Benvid@s  ao  cole

 

 Aplicación de admisión

 1.    Normativa:

 

Información sobre o proceso de admisión na páxina da Consellería de Educación:

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/21113

 

2.    Postos escolares ofertados: 

INFANTIL

PRIMARIA

Aula Mixta

Aula Mixta

Aula Mixta

Aula Mixta

3 anos

4 anos

5 anos

Primeiro

Segundo

Terceiro

Cuarto

Quinto

Sexto

10 + 3 NEAE

11 + 3 NEAE

11

7

                 

 3.    Prazo de presentación das solicitudes de admisión de novo alumnado

  • O alumnado novo que queira presentar solicitude de admisión neste centro terá que facelo do 1 ao 20 de marzo.
  • As solicitudes poderán facerse no centro que se solicita en primeiro lugar (de forma presencial) ou a través da aplicación informática: http://www.edu.xunta.es/admisionalumnado.
  • Lémbrase aos pais, nais ou titores/as legais que só se pode presentar unha única solicitude de admisión (no centro que se solicita praza en primeiro lugar). O non cumprimento deste feito determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle. Tamén deberán renunciar á praza no centro onde teñan reserva automática.
  • A reserva de praza é automática para o noso alumnado, polo que, as familias que queiran solicitar praza noutro centro deberán comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión e presentar na secretaría copia da solicitude feita no outro centro.

 

 4.    Seguimento e consulta do estado de tramitación das solicitudes

O alumnado e as súas familias poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes a través da aplicación informática https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado utilizando o código da solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.

 

 5.    Calendario de admisión do alumnado para o curso 2018-19:

Presentación de solicitudes de admisión para novo alumnado: do 1 ao 20 de marzo.

 

 6.    Prazo para formalización da matrícula:

Todo o alumnado novo deberá formalizar a súa matrícula entre o 25 e o 30 de xuño.

 

 7.    Centro adscrito:

CPI Manuel Suárez Marquier (O Rosal)

 

 8.    Área de influencia: 

Parroquias de Loureza e Burgueira (Oia)

 

 9.    Servizos complementarios ofertados:

Transporte escolar

 

 

Día Internacional de la Lengua Materna 2018

 

 

DEITADO FRENTE AO MAR

Celso Emilio Ferreiro
 

Língoa proletaria do meu pobo

eu fáloa porque sí, porque me gosta,

porque me peta e quero e dame a gaña;

porque me sai de dentro, alá do fondo

dunha tristura aceda que me abrangue

ao ver tantos patufos desleigados,

pequenos mequetrefes sin raíces

que ao pór a garabata xa nan saben

afirmarse no amor dos devanceiros,

falar a fala nai,

a fala dos avós que temos mortos,

e ser, co rostro erguido,

mariñeiros, labregos do lingoaxe,

remo i arado, proa e rella sempre.

Eu fáloa porque sí, porque me gosta

e quero estar cos meus, coa xente miña,

perto dos homes bos que sofren longo

unha historia contada noutra lingoa.

Non falo pra os soberbios,

non falo pra os ruis e poderosos,

non falo pra os finchados,

non falo pra os valeiros,

non falo pra os estúpidos,

que falo pra os que agoantan rexamente

mentiras e inxusticias de cotío;

pra os que súan e choran

un pranto cotidián de volvoretas,

de lume e vento sobre os ollos núos.

Eu non podo arredar as miñas verbas

de tódolos que sofren neste mundo.

E ti vives no mundo, terra miña,

berce da miña estirpe,

Galicia, dóce mágoa das Españas,

deitada rente ao mar, ise camiño...

 

Portas Abertas 2018

 

Queridas familias:

Coa chegada do período de inscrición na escola estades a piques de tomar unha decisión importante para os vosos fillos e fillas.

Non é tarefa fácil deixar aos vosos pequechos e pequechas por primeira vez na escola. É normal ter dúbidas. 

Por iso queremos convidarvos a que coñezades a escola, nos coñezades a nós e sobre todo coñezades de primeira man o que aquí facemos, como imos traballar cos vosos pequenos e pequenas e que vexades cos vosos ollos que formamos unha gran familia. 

Unha gran familia onde todos coñecen a todos, onde os maiores protexen e coidan dos pequenos e onde facemos da natureza unha ferramenta máis na procura de que os vosos fillos e fillas se desenvolvan da mellor maneira posible.

Pois pola nosa parte nada máis, agardámosvos o mércores 28 de febreiro ás 12:00h sen compromiso.

A decisión última é vosa e seguro que será a acertada.

Agardámosvos con moitísima ilusión
Un saudiño

 

 

 

 

Admisión do alumnado: Garantía de permanencia e prioridade

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

Artigo 9. Garantía de permanencia no centro docente

1. O alumnado matriculado nun centro docente público ou privado concertado ten garantida a súa permanencia nel nos termos establecidos no artigo 5.1 do Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo tanto, o cambio de curso, ciclo, nivel ou etapa non requirirá un novo procedemento de admisión, agás que coincida cun cambio de centro.

2. O alumnado de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato que se atope nesta situación, deberá formalizar a matrícula en tempo e forma.

3. Sen prexuízo da garantía de permanencia, nais, pais ou representantes legais do alumnado poderán presentar solicitude de admisión noutro centro educativo na forma e dentro do prazo establecidos nesta orde e, ao mesmo tempo, deberán remitir ao centro de orixe copia da solicitude de admisión presentada no novo centro.

4. Os centros que admitan a alumnado procedente doutro centro, comunicaranlle a este a súa admisión. O alumnado que resulte admitido no novo centro perderá o dereito de permanencia no centro de orixe.

 

Artigo 10. Prioridade do alumnado procedente de centros adscritos (o noso centro de adscripción é o CPI do Rosal)

1. O alumnado procedente dos centros adscritos de educación infantil, educación primaria ou educación secundaria obrigatoria, terá prioridade para a admisión de conformidade co artigo 9.2 do Decreto 254/2012, do 13 de decembro.

2. O alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición, para os efectos de reserva de praza neste, deberá presentar no centro de orixe o modelo normalizado que se publica como anexo I da presente orde entre os días 1 e 15 de febreiro de cada ano.

3. A dirección dos centros públicos e a titularidade dos centros privados concertados remitirán ao centro de adscrición unha relación do alumnado susceptible de matricularse nel para o vindeiro curso xunto coas solicitudes de reserva de praza.

 

Artigo 11. Reserva de praza

1. Cando os postos escolares dispoñibles no centro de adscrición sexan suficientes para satisfacer a demanda existente, publicarase no taboleiro de anuncios deste centro e comunicaráselle ao centro ou centros de orixe.

2. Neste caso, a reserva adquirirá carácter vinculante e será incompatible coa presentación de solicitude de admisión noutro centro, salvo renuncia expresa e por escrito presentada no centro de adscrición antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

3. A presentación de solicitude de admisión noutro centro estando vinculado por reserva terá a consideración prevista no artigo 34.1.b) desta orde para os efectos de perda da prioridade.

4. Este alumnado deberá formalizar a matrícula en tempo e forma no centro de adscrición.

 

Acceso á orde do DOG completa

 

Homenaxe á nosa árbore coello

Árbore coello nunca te esqueceremos...

Resolución das axudas para material escolar 2017-18

Pincha na imaxe.

Listaxe definitiva de adxudicacións 2017-18

Pincha na imaxe.

Listaxe provisional de adxudicacións 2017-18

Pincha na imaxe.

Distribuir contido


by Dr. Radut