Skip to Content

Creando lazos a través da reciclaxe

Hoxe na aula...creando lazos a través da reciclaxe. Os rapaces e rapazas de quinto e sexto convertíronse en profes e deron unha clase maxistral aos refoxeir@s de infantil. A mellor maneira de acabar a sesión? Unha visita aos colectores.

 

Xornada de Portas Abertas

 

Queridas familias:

Coa chegada do período de inscrición na escola estades a piques de tomar unha decisión importante para os vosos fillos e fillas.

Non é tarefa fácil deixar aos vosos pequechos e pequechas por primeira vez na escola. É normal ter dúbidas. 

Por iso queremos convidarvos a que coñezades a escola, nos coñezades a nós e sobre todo coñezades de primeira man o que aquí facemos, como imos traballar cos vosos pequenos e pequenas e que vexades cos vosos ollos que formamos unha gran familia. 

Unha gran familia onde todos coñecen a todos, onde os maiores protexen e coidan dos pequenos e onde facemos da natureza unha ferramenta máis na procura de que os vosos fillos e fillas se desenvolvan da mellor maneira posible.

Pois pola nosa parte nada máis, agardámosvos o mércores 8 de marzo ás 12:00h sen compromiso. A decisión última é vosa e seguro que será a acertada.

Agardámosvos con moitísima ilusión
Un saudiño

(Os nenos e nenas de infantil queren compartir con vós as razóns polas que lles gusta vir a este cole. As frases da imaxe son deles/as e o alumnado de Primaria botoulles unha man coa transcripción ao papel.)

 

 

 

Queridas familias:

Con la llegada del período de inscripción en la escuela estáis a punto de tomar una decisión importante para vuestros hijos y hijas.

No es tarea fácil dejar a vuestros pequeños y pequeñas por primera vez en la escuela. ES normal tener dudas. 

Por eso queremos invitaros la que conozcáis la escuela, nos conozcáis a nosotros y sobre todo conozcáis de primera mano lo que aquí hacemos, como vamos a trabajar con vuestros pequeños y pequeñas y que veáis con vuestros ojos que formamos una gran familia. 

Una gran familia donde todos conocen a todos, donde los mayores protegen y cuidan de los pequeños y donde hacemos de la naturaleza una herramienta más en la búsqueda de que vuestros hijos y hijas se desarrollen de la mejor manera posible.

Pues por nuestra parte nada más, os esperamos el miércoles 8 de marzo a las 12:00h sin compromiso. La decisión última es vuestra y seguro que será la acertada.

Os esperamos con muchísima ilusión

Un saudiño

(Los niños y niñas de infantil quieren compartir con vosotros las razones por las que les gusta venir la este cole. Las frases de la imagen son de ellos/las y el alumnado de Primaria les echó una mano con la transcripción al papel.)

Entroido 2017: Adiviñade que personaxes de películas somos

 

 

Procedemento e calendario para solicitude de admisión para o curso 2017-18

 Benvid@s  ao  cole

 

 Aplicación de admisión

 1.    Normativa:

 • Lei Orgánica 2/2006 de 3 de maio, de Educación (BOE 108 do 4 de maio) modificada pola Lei Orgánica 8/2013 (LOMCE).
 • Decreto 254/2012, do 13 de decembro, da Consellería de Educación e O.U. (DOG 245 do 26 de Decembro)
 • Orde do 12 de marzo de 2013 da Consellería de Educación e O.U. (DOG nº 53 do 15 de marzo).
 • Orde do 25 de xaneiro do 2017, pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG nº 22 do 1 de febreiro de 2017).
 • Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso académico 2017-2018.

 

Información sobre o proceso de admisión na páxina da Consellería de Educación:

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/21113

 

2.    Postos escolares ofertados: 

INFANTIL

PRIMARIA

Aula Mixta

Aula Mixta

Aula Mixta

Aula Mixta

3 anos

4 anos

5 anos

Primeiro

Segundo

Terceiro

Cuarto

Quinto

Sexto

14 + 3 NEAE

11 + 3 NEAE

11

7

                 

 3.    Prazo de presentación das solicitudes de admisión de novo alumnado

 • O alumnado novo que queira presentar solicitude de admisión neste centro terá que facelo do 1 ao 20 de marzo.
 • As solicitudes poderán facerse no centro que se solicita en primeiro lugar (de forma presencial) ou a través da aplicación informática: http://www.edu.xunta.es/admisionalumnado.
 • Lémbrase aos pais, nais ou titores legais que só se pode presentar unha única solicitude de admisión (no centro que se solicita praza en primeiro lugar). O non cumprimento deste feito determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle. Tamén deberán renunciar á praza no centro onde teñan reserva automática.
 • A reserva de praza é automática para o noso alumnado, polo que, as familias que queiran solicitar praza noutro centro deberán:
  • Comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión
  • Presentar copia da solicitude neste centro inmediatamente despois de facela noutro.

 

 4.    Seguimento e consulta do estado de tramitación das solicitudes

O alumnado e as súas familias poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes a través da aplicación informática https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado utilizando o código da solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.

 

 5.    Calendario de admisión do alumnado para o curso 2017-18:

Presentación de solicitudes de admisión para novo alumnado: do 1 ao 20 de marzo.

 

 6.    Prazo para formalización da matrícula:

Todo o alumnado novo deberá formalizar a súa matrícula entre o 25 e o 30 de xuño.

 

 7.    Centro adscrito:

CPI Manuel Suárez Marquier (O Rosal)

 

 8.    Área de influencia: 

Parroquias de Loureza e Burgueira (Oia)

 

 9.    Servizos complementarios ofertados:

Transporte escolar

 

----------------------------------------------

1.    Normativa:

Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (BOE 108 de 4 de mayo) modificada por la Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE).

Decreto 254/2012, de 13 de diciembre, de la Consellería de Educación y Lo.U. (DOG 245 de 26 de Diciembre)

Orden de 12 de marzo de 2013 de la Consellería de Educación y Lo.U. (DOG nº 53 de 15 de marzo).

Orden de 25 de enero del 2017, por la que se modifica la Orden de 12 de marzo de 2013 (DOG nº 22 de 1 de febrero de 2017).

Instrucciones de la Dirección General de Centros y Recursos Humanos sobre el proceso de admisión de alumnado en centros sostenidos con fondos públicos para el curso académico 2017-2018.

 

Información sobre el proceso de admisión en la página de la Consellería de Educación: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/21113

 

 2.    Puestos escolares ofertados (Figuran en la tabla anterior) 

 

 3.    Plazo de presentación de las solicitudes de admisión de nuevo alumnado

- El alumnado nuevo que quiera presentar solicitud de admisión en este centro tendrá que hacerlo del 1 a 20 de marzo.

- Las solicitudes podrán hacerse en el centro que se solicita en primer lugar (de forma presencial) o a través de la aplicación informática: http://www.edu.xunta.es/admisionalumnado.

- Se recuerda a los padres, madres o tutores legales que sólo se puede presentar una única solicitud de admisión (en el centro que se solicita plaza en primer lugar). El no cumplimiento de este hecho determinará la pérdida de los derechos de prioridad que puedan corresponderle. También deberán renunciar a la plaza en el centro donde tengan reserva automática.

- La reserva de plaza es automática para nuestro alumnado, por lo que, las familias que quieran solicitar plaza en otro centro deberán:

- Comunicar la renuncia a la reserva antes del inicio del plazo de presentación de solicitudes de admisión

- Presentar copia de la solicitud en este centro inmediatamente después de hacerla en otro.

 

 4.    Seguimiento y consulta del estado de tramitación de las solicitudes

El alumnado y sus familias podrán consultar el estado de tramitación de sus solicitudes a través de la aplicación informática https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado utilizando el código de la solicitud y el número de DNI de la persona solicitante.

 

 5.    Calendario de admisión del alumnado para el curso 2017-18:

Presentación de solicitudes de admisión para nuevo alumnado: del 1 a 20 de marzo.

 

  6.    Plazo para formalización de la matrícula:

Todo el alumnado nuevo deberá formalizar su matrícula entre lo 25 y el 30 de junio.

 

 7.    Centro adscrito:

CPI Manuel Suárez Marquier (O Rosal)

 

 8.    Área de influencia: 

Parroquias de Loureza y Burgueira (Oia)

 

 9.    Servicios complementarios ofertados:

Transporte escolar

Distribuir contido


by Dr. Radut