Xadrez en familia

Queridas familias:

Compartimos con vós un novo recurso educativo. Tedes dispoñible na aula virtual un curso de xadrez para as crianzas que lles vai axudar a mellorar o seu rendemento escolar.

 

Pinchade na imaxe

 

Beneficios do xadrez para as crianzas

En canto ás capacidades intelectuais, o xadrez pode axudar ás crianzas a mellorar:

- A atención, concentración e a memoria.

- O poder de análise, síntese e organización.

- A capacidade de resolución de problemas e toma de decisións baixo presión.

- A creatividade e a imaxinación.

- O razoamento lóxico-matemático.

 

E no que se refire á intelixencia emocional, o xadrez pode axudarlles a que aprendan a:

- Ter control emocional, sabendo levar tanto os éxitos como a frustración.

- Ter sentido de transparencia, sendo persoas honestas e íntegras consigo mesmos e cos demais.

- Adaptarse a múltiples e inesperadas situacións.

- Esforzarse para conseguir o que se propoñen e incrementar a súa autoestima e confianza.

- Ter iniciativa.

- Ter empatía e comprender ao opoñente durante o xogo.

- Traballar en equipo e colaborar.

Diagnose e seguimento da convivencia escolar

in

Preguntas frecuentes

Guía de usuario do cuestionario de convivencia

Apertura da enquisa do 12 ao 29 de Abril (ambos incluídos)

 

Enderezos de acceso aos cuestionarios:

"Recollida de datos para as familias" en https://www.edu.xunta.gal/convfamil

"Recollida de datos para o alumnado de 5ºEP a 4º ESO" en https://www.edu.xunta.gal/convobrig

"Recollida de datos para o alumnado de ensinanzas postobrigatorias" en https://www.edu.xunta.gal/convpost

"Recollida de datos para o alumnado con necesidades especiais" en https://www.edu.xunta.gal/convee

"Recollida de datos para o profesorado" en https://www.edu.xunta.gal/convdoce

"Recollida de datos para PAS" en https://www.edu.xunta.gal/convpas

 

 

Máis informacion en http://educonvives.gal 

Configurar a Aula Virtual no móbil

in

INSTALACIÓN DA APP

Pinchade na imaxe

 

Despois de instalar a APP podedes configurala para ter acceso a máis dunha aula virtual. Esta característica é moi útil se tedes crianzas estudando en varios centros con aula virtual propia.

 

ACCESO Á NOSA AULA VIRTUAL

So tedes que escribir este enderezo e despois introducir os datos de acceso.

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipderefoxos/aulavirtual/

 

Ou escanear este QR e despois introducir os datos de acceso.

 

 

Vídeotitorial da APP

 

SERGAS: Xanela aberta á familia

in

Queridas familias:

A Consellería de Sanidade presenta o portal web “Xanela aberta á familia” e a guía de alimentación “O ABC do consello alimentario na infancia”.

Xanela aberta á familia” é unha iniciativa para a promoción da saúde infantil con información útil para pediatras, docentes e familias. O seu desenvolvemento está enmarcado dentro do proxecto Riscar, no cal colaboran as administracións competentes de Portugal, Galicia, Castela e León, Extremadura e Andalucía. Inclúe información sobre a alimentación saudable, a actividade física, a saúde e o benestar emocional. A información deste portal organízase ao redor de cada unha das etapas da crianza, desde o embarazo ata a adolescencia e caracterízase por incluír ademáis dos aspectos estritamente informativos, consellos, pautas de actuación e suxestións.

Nesta web, dentro do apartado de alimentación saudable pódese consultar a guía de alimentación “O ABC do consello alimentario na infancia”. Esta guía achega información, ideas e estratexias para acadar un axeitado patrón alimentario tanto no ámbito familiar como nos centros educativos. As recomendacións foron moduladas segundo os condicionantes do feito alimentario, en forma de connotacións sociais, culturais e fisiolóxicas. Consta de distintas seccións nas que ofrece información sobre a composición nutricional dos alimentos, a súa conservación e as distintas elaboracións. Inclúe tamén consellos para facer unha compra saudable e distintas receitas para todas as comidas do día co fin de facilitar a tarefa cotiá de elixir, mercar e preparar alimentos

Para máis información:

I Mostra Teatral Refoxeira

Xa está todo listo, que nervios!!

Pinchade na imaxe para que se erga o telón.

Distribuir contido