8 DE MARZO

Acto conmemorativo do DÍA DA MULLER

Contra a trata, a desigualdade salarial, as agresións, o peso dos coidados, a falta de

recursos, o empobrecemento, a discriminación, os estereotipos, por un mundo xusto no

que a vida se coloque no centro, por un mundo feminista.

 SEN EDUCACIÓN NON HAI IGUALDADE!

  

ENTROIDO 2017

O Entroido máis saboroso do Carlos Casares!!!

 </p>

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2017-2018

INFORMACIÓN SOBRE ADMISIÓN DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2017-2018

CEIP CARLOS CASARES (NIGRÁN)

 

 

NORMATIVA REGULADORA:  Decreto 254/2012 do 13 de decembro, Orde do 12 de marzo de 2013 e Orde do 25 de xaneiro de 2017.

 

 

CENTROS ADSCRITOS: IES Proval, para o alumnado que remata 6º de Educación Primaria.

 

 

RESERVA DE PRAZA NO CENTRO AO QUE SE ESTÁ ADSCRITO:

Data do 1 ao 15 de febreiro.

Documentación: solicitude ANEXO I

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN

Prazo do 1 ao 20 de marzo.

  

A solicitude, ANEXO II, pódese  presentar de forma presencial no centro ou electrónica a través  da  aplicación<admisionalumnado> (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado)

 

  

NO CASO DE QUE A DEMANDA DE PRAZAS FOSE SUPERIOR Á OFERTA:

Prazo: 10 días hábiles contados  partires dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.

Documentación: As familias terán que presentar a documentación xustificativa dos criterios de admisión alegados pola persoa solicitante.

 

PUBLICACIÓN PROVISIONAL DE LISTAS DE ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO:  ata o 25 de abril.

Haberá 5 días para reclamacións ou presentación de documentación complementaria.

 

 

PUBLICACIÓN LISTAXES DEFINITIVAS: antes do 15 de maio. Pódese presentar recurso no prazo dun mes.

 

 

FORMALIZACIÓN da MATRÍCULA do alumnado admitido:

Prazo: do 20 ao 30 de xuño.

 

Documentación: ANEXO III e documentación solicitada polo centro.

 

 

IMPORTANTE:

Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude, no centro que solicita en primeiro lugar. A presentación en varios centros suporá a perda de dereitos. Deben indicarse outros centros, por orde de preferencia, onde desexa ser admitido en caso de non haber prazas.

O alumnado ten garantida a permanencia no centro no que está matriculado, no caso de presentar solicitude de admisión noutro centro deberá comunicalo ao centro de orixe.

 

ÁREAS DE INFLUENCIA DO CENTRO: Parroquias de Vilariño, Parada e San Pedro da Ramallosa.

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Coidadora de primeira hora, comedor escolar e transporte.

 

 

Máis información na páxina web no centro:

http://www.edu.xunta.es/centro/ceipcarloscasares

 

Equipo Directivo do CEIP CARLOS CASARES.

 

Marzo 2017

VACANTES CURSO 2017-2018

 

 

                                                     

Niveis

Vacantes

 

4º E.I.

22 + 3 ANEAE*

5º E.I.

9

6º E.I.

6

1º E.P.

0 + 3 ANEAE*

2º E.P.

22

3º E.P.

1

4º E.P.

0

5º E.P.

18

6º E.P.

18

 

*ANEAE: alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Primavera das letras"

Hoxe sentimos toda a forza  de Carlos Casares en nós.

Agradecemos a Real Academia Galega a escolla e prometemos seguir CREANDO VENCELLOS.

A comunidade educativa do CEIP Carlos Casares.

21 de febreiro de 2017.

Día da Paz

Día da Paz Escolar

 

Na celebración do día da Paz,o equipo de actividades complementarias en

colaboración co resto do profesorado e alumnado, quixeron darlle un

toque de sabor á paz facendo unha gran pota con alimentos moi moi

especiais para a vida

 

O mellor caldo da vida  Un recordo moi lindo.

 

Distribuir contido