Alumnado

Iniciar sesión

Secretaría

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO : 3º a 6º EP

 

 

Procedeuse á adxudicación do fondo de libros de texto e TODO o alumnado solicitante obtén os libros para o vindeiro curso 2019-2020

Nigrán, 8 de xullo de 2019

RESERVA ADMISIÓN E MATRICULA PARA O CURSO 2019-2020

VACANTES INICIAIS NO PROCESO DE ADMISIÓN

CURSO 2019-2020

NIVEIS

VACANTES

4º E.I.

22 +3 ANEAE*

5º E.I.

8

6º E.I.

4

1º E.P.

7 +3 ANEAE*

2º E.P.

0

3º E.P.

5

4º E.P.

23

    5º E.P.

23

6º E.P.

4

*ANEAE: alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 

INFORMACIÓN SOBRE ADMISIÓN DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2019-2020 

NORMATIVA REGULADORA:

 

Orde do 12 de marzo de 2013 do procedemento  para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos (DOG 15/03/2013)

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a orde anterior citada (DOG 1/02/2017)

 

CENTROS ADSCRITOS: IES Proval, para o alumnado que remata 6º de Educación Primaria.

 

 

RESERVA DE PRAZA NO CENTRO AO QUE SE ESTÁ ADSCRITO:

        Data do 1 ao 15 de febreiro

        Documentación : ANEXO I 

 

PUBLICACIÓN DE POSTOS ESCOLARES VACANTES: antes do 1 de marzo.

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN PARA ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN AO CENTRO: 

Prazo do 1 ao 20 de marzo.

ANEXO II

Fotocopia do libro de familia completo

Volante de empadroamento

Fotocopia de sentenza de separación, se é o caso.

 

NO CASO DE QUE A DEMANDA DE PRAZAS FOSE SUPERIOR Á OFERTA:

Prazo de 10 días hábiles contados partires dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.

Documentación: as familias terán que presentar a documentación xustificativa dos criterios de admisión alegados pola persoa solicitante.

 

PUBLICACIÓN PROVISIONAL DE LISTAS DE ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO:

ata o 25 de abril. Haberá 5 días para reclamacións ou presentación de documentación complementaria.

 

PUBLICACIÓN LISTAXES DEFINITIVAS:

antes do 15 de maio. Pódese presentar recurso no prazo dun mes.

 

FORMALIZACIÓN da MATRÍCULA do alumnado admitido:

Prazo: do 20 ao 30 de xuño.

Documentación: Anexo III e documentación solicitada polo centro.

 

IMPORTANTE:

Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude, no centro que solicita en primeiro. A presentación en varios centros suporá a perda de dereitos. Deben indicarse outros centros, por orde de preferencia, onde desexa ser admitido en caso de non haber prazas.

O alumnado ten garantida a permanencia no centro no que está matriculado, no caso de presentar solicitude de admisión noutro centro deberá comunicalo ao centro de orixe.

 

 

ÁREAS DE INFLUENCIA DO CENTRO: Parroquias de Vilariño, Parada e San Pedro da Ramallosa.

 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS: Coidadora de primeira hora, comedor escolar e transporte.

 

Equipo Directivo do CEIP CARLOS CASARES.

Febreiro  2019

CALENDARIO ESCOLAR E CADRO DE PROFESORADO 2018-2019

CALENDARIO ESCOLAR 2018-2019

  • Días lectivos: Desde o 12 de setembro ata o 21 de xuño (ambos incluídos).  
  • Días non lectivos:
  • Día do Ensino: 7 de decembro.
  • Nadal: do 24 de decembro ó  7 de xaneiro. (ambos incluídos).   
  • Entroido: do 4 ó 6 de marzo. (ambos incluídos).                                                        
  • Semana Santa: do 15 ó 22 de abril. (ambos incluídos).   
  • Os outros dous días non lectivos, en substitución das festividades locais: 2 de novembro e 18 de marzo. 

HORARIOS

 

 

Autobús de  Parada

Autobús de Ramallosa

Saída de Con: 8:50 h. Saída do centro: 15:30 h.

 

Saída de Ramallosa: 8:50 h. Saída do centro: 15:30 h.

 

Coidadora de 1ª hora

8:00 a 9:15h.  Con solicitude previa: para o uso anual ( 40€ aprox.) ou meses soltos (45€ aprox.) ou en días soltos aboando a couta de 4€ no momento de deixar ao neno/a. Os prezos son orientativos dependendo do

 número de alumnado usuari@s.

 

Alumnado

Todo o curso: 9:15 - 14:15 h.

Biblioteca: De outubro a maio  16:00 - 18:00 h. Para o alumnado de 3º a 6º EP  (Os martes non haberá servizo de biblioteca para alumnado).

 

Recreos

11:45 - 12:10 h.

En Educación Infantil prolóngase 20 minutos.

 

 

Comedor

14:15 - 16:00 h.

Recollida do alumnado entre as 15:15  e 16:00 h.

Saída dos autobuses ás 15:30 h.

 

Atención a nais e pais

Martes de 17:15 a 18:15 h. (con cita previa)

O último martes de cada mes, non recibiremos ás familias por cuestións organizativas do profesorado.

 

Dep. Orientación

e Dirección.

Con cita previa.

 

Horario de secretaría

 

Luns e xoves de 9:15 - 10:00h.

Mércores e venres de 13:30 - 14:15 h

Martes 17:15 - 18:15h.

 

Profesorado

Titoría / Especialidade

CONSELLO ESCOLAR

Equipo Directivo: 

Directora:  Ana Domínguez ; Xefa de Estudos: Lourdes Vázquez-Noguerol;  Secretaria: Ana Penín.

 

Representantes do profesorado:

Pilar Amoedo, Ana Burgo, Lola Moledo, Ermitas Pérez e Vanesa Vargas.

Representantes das nais e pais:

Cruz Aniorte, Óscar Fernández, Ana Pedreira e Juan Pablo de Saa.

 

Representante da A.N.P.A:

 Nanda Costas Misa

 

Persoal non docente:

Rafael  Conde Iturbe

 

Representante do concello de Nigrán:

José Luís Sanromán, concelleiro de Educación e Deporte.

Mª del Carmen Bastero Magdalena

4º Ed. Infantil

Pilar Amoedo Martínez

5º Ed. Infantil

Lola Moledo Nieto

6º Ed. Infantil

Ana Quicler Rodríguez

Apoio E. Infantil

Mª Mercedes García Herrero

1º Ed. Primaria

Judit Rodríguez Verísimo

2º Ed. Primaria

Sonia Rodríguez Januario

Cristina Blanco Cardoso

3ºA  Ed. Primaria

3ºB  Ed.Primaria

Ana Burgo Manzano

Pablo Sieiro Campillo

4ºA Ed. Primaria

4ºB Ed.Primaria

Eloy Porto Vázquez e Ana Domínguez

Santomé

5º  Ed. Primaria

 

Ermitas Pérez Rey

Mª Belén Pérez Arosa

6ºA Ed. Primaria

6ºB Ed. Primaria

Eloy Porto Vázquez

Música

María del Carmen D'Agostino Pérez

Enrique M. Moure Stinger

Inglés, 2º, 3º, 4º e 6º de Ed.Primaria

Inglés, Ed. Infantil e 1º e 5º Ed. Primaria

Ricardo Moreira Carballo

 

Psicomotricidade, 5º e 6º Ed. Infantil

Ed.Física, Primaria

Natalia Fernández Rodríguez

Audición e Linguaxe/Biblioteca

Ana Penín Estévez

Pedagoxía Terapéutica

Vanesa Vargas González

Relixión

Lourdes Vázquez-Noguerol P.

Orientadora

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO-CURSO 18-19

 

Procedeuse o reparto de libros do Fondo solidario cos libros que temos no centro, para o alumnado que o solicitou.

Aquí tedes un resumo da adxudicación definitiva.

3º EP : Todo o alumnado disporá de todos os libros ó ter existencias suficientes no centro.

4º EP : Todo o alumnado disporá de todos os libros ó ter existencias suficientes no centro.

5º EP: Todo o alumnado disporá de todos os libros ó ter existencias suficientes no centro.

 

6º EP: O alumnado que non aparece no listado e solicitou o FONDO SOLIDARIO TEN TODOS OS LIBROS CONCEDIDOS.

 Deberán mercar algún ou todos libros:

Curso

Alumn@

LIBROS QUE DEBEN MERCAR

6ºEP

Aarón Álvarez Suárez

Ciencias Naturais , Vicens Vives.

Ciencias Sociais, Vicens Vives.

Marco Casas González

Blanca Fernández Alonso

Anxo Puime Rial

Borja Villaverde Serodio

Roberto Montes Cabaco

Ciencias Sociais, Vicens Vives.

Teo Conde Paz

Todos

Roi Davila Álvarez

Elías Rodríguez Rajo

 

Vilariño – Nigrán, 9 de xullo de 2018

A Dirección.

 

LISTAXE PROVISIONAL FONDO LIBROS 18-19

O vindeiro mércores publicarase a listaxe definitiva do reparto de libros e a listaxe de alumnado que ten que mercar algún libro, co libro asignado.

 

Preme na imaxe