Alumnado

logo fondo social europeo

Iniciar sesión

Consello escolar

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2016

Prezadas familias:

            Comunicámosvos a composición do novo Consello Escolar do colexio, logo do proceso electoral que vimos de celebrar. Este é o órgano de goberno do centro, mediante o que se canaliza a participación das nais e pais na súa xestión. A súa importancia radica nas atribucións que lle corresponden, entre outras:

  • Información do proxecto educativo do centro, así como da programación xeral e memoria anuais, e das actividades complementarias e extraescolares.

  • Información sobre conflitos de carácter grave.

  • Aprobación do proxecto de orzamento.

  • Promoción da renovación das instalacións e equipamento do centro.Análise e valoración do funcionamento xeral do centro.

 

Agradecemos a vosa participación neste proceso de renovación parcial que queda integrado polos seguintes membros:

 

Equipo directivo

Ana María Domínguez Santomé  (directora)

Lourdes Vázquez-Noguerol Paramos (xefa de estudios)

Ana Penín Estévez (secretaria)

Sector profesorado

Ana Burgo Manzano

Dolores Moledo Nieto

Aurora Fontán Loureiro         (eleccións 2016)

Mª Ermitas Pérez  Rey           (eleccións 2016)

N. Vanesa Vargas González  (eleccións 2016)

Sector nais e pais

Cruz Aniorte Miguel

Óscar Fernández Maciel 

Ana Pedreira Currás              (eleccións 2016)

Juan Pablo de Saa Pereira   (eleccións 2016)

Representante da ANPA

Alejandra R. Penela Canda

Persoal non docente

Manuel Ángel Guisande

Representante do Concello

José Luís Sanromán Román

           

En Vilariño, a 1 de decembro de 2016

A Xunta Electoral

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR

Equipo directivo

Ana Mª Domínguez Santomé  (directora)

Lourdes Vázquez-Noguerol Paramos  (xefa de estudios)

Ana Penín Estévez (secretaria)

Sector profesorado

Ana Burgo Manzano

Mª Ermitas Pérez Rey        

Cristina Fernández Ameal

Dolores Moledo Nieto            

N. Vanesa Vargas González

 

Sector nais e pais

Cruz Aniorte Miguel          

Patricia Diego Travieso

Óscar Fernández Maciel                               

Juan Pablo de Saa Pereira

Representante da ANPA

Alejandra Rosa Penela Canda

Persoal non docente

Julio Torres Soliño

Representante do Concello

Jose Luis Sanromán Román

Celebradas ás eleccións ao consello escolar do centro.

O pasado martes, día 25 de novembro, tivo lugar o proceso de elección para a renovación parcial do consello escolar do centro.

Agradecemos desde aquí a participación das nais e pais.

Podedes consultar a composición definitiva desde órgano de goberno dentro do apartado "organigrama-consello escolar".