Alumnado

Iniciar sesión

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO-CURSO 18-19

 

Procedeuse o reparto de libros do Fondo solidario cos libros que temos no centro, para o alumnado que o solicitou.

Aquí tedes un resumo da adxudicación definitiva.

3º EP : Todo o alumnado disporá de todos os libros ó ter existencias suficientes no centro.

4º EP : Todo o alumnado disporá de todos os libros ó ter existencias suficientes no centro.

5º EP: Todo o alumnado disporá de todos os libros ó ter existencias suficientes no centro.

 

6º EP: O alumnado que non aparece no listado e solicitou o FONDO SOLIDARIO TEN TODOS OS LIBROS CONCEDIDOS.

 Deberán mercar algún ou todos libros:

Curso

Alumn@

LIBROS QUE DEBEN MERCAR

6ºEP

Aarón Álvarez Suárez

Ciencias Naturais , Vicens Vives.

Ciencias Sociais, Vicens Vives.

Marco Casas González

Blanca Fernández Alonso

Anxo Puime Rial

Borja Villaverde Serodio

Roberto Montes Cabaco

Ciencias Sociais, Vicens Vives.

Teo Conde Paz

Todos

Roi Davila Álvarez

Elías Rodríguez Rajo

 

Vilariño – Nigrán, 9 de xullo de 2018

A Dirección.

 

LISTAXE PROVISIONAL FONDO LIBROS 18-19

O vindeiro mércores publicarase a listaxe definitiva do reparto de libros e a listaxe de alumnado que ten que mercar algún libro, co libro asignado.

 

Preme na imaxe

MARILAR ALEIXANDRE

O pasado 29 de maio recibimos á nosa nova madriña de aula Marilar Aleixandre.

O alumnado de 5º traballou ó longo do curso de xeito interdisciplinar  a figura da súa madriña:

Na lingua, lendo, creando guións e interpretando unha escolma de textos da escritora. 

Na educación artística e audiovisual, no deseño dos personaxes e escenarios, tratando e transformando a imaxe co editor libre  Pixlr Editor  e na animación coa técnica do STOP MOTION.

Na música, aprendendo e interpretando cancións con textos orixinais da autora  grazas aos arranxos e a composición musical de Eloy Porto, mestre de música.

Deixámosvos unha lista de reprodución que recolle as cinco curtas de STOP MOTION de  5º de EP  e o vídeo presentado polo alumnado de 5ºB  no certame "Ollo de vidro" de #Book-trailer#, regueifando recomendacións lectoras e polo que recibiron unha mención no Festival de Cans o pasado 23 de maio. Nesta lista, ademais, están engadidos os vídeos de 4º e 5º de E. Infantil  do conto "Dez abellas na laranxeira".

 

 

 

RESERVA ADMISIÓN E MATRICULA PARA O CURSO 2018-2019

 

VACANTES INICIAIS NO PROCESO DE ADMISIÓN

CURSO 2018-2019

NIVEIS

VACANTES

4º E.I.

22 +3 ANEAE*

5º E.I.

4

6º E.I.

8

1º E.P.

1 +3 ANEAE*

2º E.P.

0

3º E.P.

24

4º E.P.

0

5º E.P.

0

6º E.P.

19

 

*ANEAE: alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

 

 

  XORNADA DE PORTAS ABERTAS:

Para as familias de nova matrícula 06/03/2018 QUENDAS:  10:30-11:30 e 17:15-18:15 horas

 

 

 RESERVA, ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO 2018-2019

CEIP CARLOS CASARES (NIGRÁN)

NORMATIVA REGULADORA:

  • Orde do 12 de marzo de 2013 do procedemento para admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos (DOG 15/03/2013)
  • Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a orde anterior citada (DOG 1/02/2017)

 

CENTROS ADSCRITOS: IES Proval, para o alumnado que remata 6º de Educación Primaria.

 RESERVA DE PRAZA NO CENTRO AO QUE SE ESTÁ ADSCRITO:

o   Data do 1 ao 15 de febreiro.

o   Documentación: solicitude ANEXO I

PUBLICACIÓN DE POSTOS ESCOLARES VACANTES: Antes do 1 de marzo.

SOLICITUDE DE ADMISIÓN PARA ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN AO CENTRO:

o    Prazo do 1 ao 20 de marzo.

o    A solicitude, ANEXO II, pódese  presentar de forma presencial no centro ou electrónica a través  da  aplicación<admisionalumnado> (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado)

o    Fotocopia libro familia completo.

o    Volante de empadroamento

o    Fotocopia de sentenza de separación, se é o caso.

NO CASO DE QUE A DEMANDA DE PRAZAS FOSE SUPERIOR Á OFERTA:

o    Prazo: 10 días hábiles contados  partires dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.

o     Documentación: As familias terán que presentar a documentación xustificativa dos criterios de admisión alegados pola persoa solicitante.

PUBLICACIÓN PROVISIONAL DE LISTAS DE ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO:  ata o 25 de abril.

Haberá 5 días para reclamacións ou presentación de documentación complementaria.

PUBLICACIÓN LISTAXES DEFINITIVAS: antes do 15 de maio. Pódese presentar recurso no prazo dun mes.

FORMALIZACIÓN da MATRÍCULA do alumnado admitido:

o    Prazo: do 20 ao 30 de xuño.

o    Documentación: ANEXO III e documentación solicitada polo centro.

IMPORTANTE:

o   Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude, no centro que solicita en primeiro lugar. A presentación en varios centros suporá a perda de dereitos. Deben indicarse outros centros, por orde de preferencia, onde desexa ser admitido en caso de non haber prazas.

o   O alumnado ten garantida a permanencia no centro no que está matriculado, no caso de presentar solicitude de admisión noutro centro deberá comunicalo ao centro de orixe.

 

ÁREAS DE INFLUENCIA DO CENTRO: Parroquias de Vilariño, Parada e San Pedro da Ramallosa.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Coidadora de primeira hora, comedor escolar e transporte.

 

Equipo Directivo do CEIP CARLOS CASARES.

Febreiro  2018