Libros de texto e material escolar

Listado de libros de texto 2020-2021

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E AXUDAS PARA A COMPRA DE LIBROS E MATERIAL PARA O VINDEIRO CURSO 2020/2021

A continuación achégase a ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21.

Podedes tamén descargar o pdf cun resumo de toda a información que elaboramos por se vos resulta máis práctico ou de axuda.

 

Informan da Consellería que hai unha errata:

O recadro da base impoñible xeral da declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas do exercicio fiscal do 2018 que figura publicado é o 432, cando o recadro correcto é o 435.

 

IMPORTANTE LEMBRAR:

- As solicitudes presentaranse, sempre que sexa posible, preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal

 

- Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes. Para este fin, establerecemos sistema de cita previa para os que precisedes acudir ao centro. Seredes notificados por correo, Abalar Móbil ou teléfono nos próximos días para preguntarvos o método de presentación que ides elexir, e de o caso, asignarvos unha cita para acudir ao colexio.

 

- Cando o alumnado, no momento de presentar a solicitude, aínda non estea admitido en ningún centro docente para o curso 2020/21, deberá presentala no centro en que estivese matriculado no curso 2019/20. Este centro rexistrará a solicitude de maneira que acredite a súa entrada en prazo e enviaraa ao centro de destino en que o alumno resulte admitido, que será o encargado da súa gravación e tramitación.

 

 

Aplicación fondolibros: https://www.edu.xunta.es/fondolibros

 

Un saúdo!

Fondo solidario de libros 2019/2020

ORDE do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/20.

Na seguinte ligazón pódese acceder a toda a información: 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190520/AnuncioG0534-060519-0006_gl.html

FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA OS LIBROS E MATERIAL ESCOLAR.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, ven de publicar a Orde do 16 de Maio de 2017 (https://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros)  na que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar. O prazo de solicitude permanecerá aberto ata o Venres 23 de Xuño. En calquera caso, debedes ter en conta as seguintes consideracións:

  • As axudas para a adquisición de libros de texto van destinadas ó alumnado que cursará 1º e 2º de Educación Primaria o vindeiro curso.

  • A participación no fondo solidario de libros correspóndelles ós alumnos/as que cursarán 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.

  • As axudas para a adquisición de material escolar van destinadas a todo o alumnado que cursará Educación Primaria, cuxas familias teñan unha renda per cápita inferior a 5400 Euros no exercicio fiscal do 2015.

  • Presentarase unha única solicitude por familia (por exemplo: no caso de dous irmáns, é suficiente cunha única solicitude na que se incluirán todos eles/as). Presentarase no centro de orixe, incluso aqueles que teñen previsto cambiar de centro, sempre que o fagades antes de formalizar a matrícula no novo centro. Pola contra, o alumnado que empeza 1º ESO, debe solicitar ditas axudas no instituto no que vaia a matricularse.

  • A documentación a entregar é a seguinte:

                        - ANEXO I da Orde antes sinalada, debidamente cuberto e asinado. 

                        - DNI de todos os membros da unidade familiar, SOAMENTE SE NON AUTORIZA á Xunta de Galicia a comprobación telemática.

                        - Fotocopia de libro de familia, na que aparezan todos os membros da unidade familiar. SEMPRE.

                        - De ser o caso, certificación de que o alumno/a ou algún membro da unidade familiar ten unha minusvalía, AGÁS QUE DITO DOCUMENTO FOSE EMITIDO                              POLA XUNTA DE GALICIA.

                        - Declaración do IRPF do exercicio fiscal 2015, SOAMENTE SE NON SE AUTORIZA á Xunta de Galicia a súa comprobación telemática. 

                        - De ser o caso, documentación acreditativa de violencia de xénero no ámbito familiar.

  • A falta de devolución dos libros emprestados polo centro no curso 2016/ 2017 ou dos libros de texto adquiridos coas axudas correspondentes ó mencionado curso, serán causa de exclusión na participación de ditas axudas. Estes libros, deben ser devoltos ó centro en perfecto estado de conservación antes do 23 de Xuño. De faltar algún libro ou se algún está moi deteriorado, a familiar terá que ocuparse de mercar outro igual.

  • Ó igual que en convocatorias anteriores, a persoa solicitante da axuda, debe comprometerse a conservar en bo estado os libros de texto emprestados, e a incorporalos ó finalizar o curso 2017/ 2018 ó fondo solidario constituído no centro.

 

Ante calquera dúbida ou xestión a realizar, seredes atendidos no centro, preferiblemente en horario de 10: 50 a 11: 40.

 

 

Distribuir contido