FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E AXUDAS PARA A COMPRA DE LIBROS E MATERIAL PARA O VINDEIRO CURSO 2020/2021

A continuación achégase a ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21.

Podedes tamén descargar o pdf cun resumo de toda a información que elaboramos por se vos resulta máis práctico ou de axuda.

 

Informan da Consellería que hai unha errata:

O recadro da base impoñible xeral da declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas do exercicio fiscal do 2018 que figura publicado é o 432, cando o recadro correcto é o 435.

 

IMPORTANTE LEMBRAR:

- As solicitudes presentaranse, sempre que sexa posible, preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal

 

- Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes. Para este fin, establerecemos sistema de cita previa para os que precisedes acudir ao centro. Seredes notificados por correo, Abalar Móbil ou teléfono nos próximos días para preguntarvos o método de presentación que ides elexir, e de o caso, asignarvos unha cita para acudir ao colexio.

 

- Cando o alumnado, no momento de presentar a solicitude, aínda non estea admitido en ningún centro docente para o curso 2020/21, deberá presentala no centro en que estivese matriculado no curso 2019/20. Este centro rexistrará a solicitude de maneira que acredite a súa entrada en prazo e enviaraa ao centro de destino en que o alumno resulte admitido, que será o encargado da súa gravación e tramitación.

 

 

Aplicación fondolibros: https://www.edu.xunta.es/fondolibros

 

Un saúdo!

AdxuntoTamaño
Orde_do_12_de_maio_de_2020.pdf1.2 MB
Resumo_instrucións.pdf441.39 KB
Impreso_a_cubrir_1.pdf1.56 MB
Impreso_a_cubrir_2.pdf759.07 KB