Novas

PERIODO DE ADAPTACIÓN PARA O ALUMNADO DE 4º DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS)

Estimadas familias, a partir do día 1 recibirán unha chamada telefónica indicándolle en que grupo e en que quenda se incorporará o seu fillo ou filla.

 

o horario dos distintos grupos e quendas segue a seguinte planificación:

 

PERÍODO DE ADAPTACIÓN PARA O CURSO 2020/21

4º  EDUCACIÓN INFANTIL

Primeira semana

Xoves 10 e venres 11 de setembro de 2020

 

QUENDA A: de 9:30h a 10:00h

 

         

 

QUENDA B: de 10:15h a 10:45h

 

 

QUENDA C: de 11:00h a 11:30h

 

Segunda semana

Do luns 14 ao venres 18 de setembro

 

QUENDA A: de 9:30h a 10:30h

 

 

QUENDA B: de 10:45h a 11:45h

 

QUENDA C: de 12:00h a 13:00h

Terceira semana

Do luns 21 ao venres 25

TODOS DE 10:00H A 13:00H

A partir do luns 28 de setembro

TODOS EN HORARIO COMPLETO de 9:05 h a 14:05h

 

Lembren que si solicitaron os  servizos complementarios, até o día 28 de setembro, data na que o seu fillo ou filla se incorporará en horario completo NON PODERÁN FACER USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NIN DO SERVIZO DE COMEDOR.

 

VIDEO DO ALUMNADO DE 5º DE PRIMARIA

AVISO IMPORTANTE PARA ALUMNADO DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Como este curso é imposible facer a reunión presencial que tiñamos organizada coa directora do IES e con pais e nais do noso alumnado de 6º de educación primaria, dende o IES elaboraron esta guía para dar resposta a algunhas cuestións que sempre xurden no paso de primaria a secundaria. Podedes consultala aquí.

Igualmente, desede o IES poñen á vosa disposición as materias que forman parte da matrícula de 1º da ESO, podedes consultalas aquí.

 

Pola nosa parte, temos organizado a devolución dos ordenadores e tamén que poidades vir a recoller o voso material que quedou na aula. Para garantir a vosa protección e que non se produzan aglomeracións, cada titora fixou as seguintes datas: 

  • xoves 18 de xuño :6ºB (Manoli) -  horario de 10:00 h a 14:00 h
  • luns 22 de xuño: 6ºA (M.Salas) -  horario de 10:00 h a 14:00 h
  • martes 23 de xuño: 6ºC (M.Laura) -  horario de 10:00 h a 14:00 h

 

NORMAS DE ACCESO AO CENTRO

Pola seguridade de todas e todos, por favor, cumpran con estas normas si teñen que acceder ao centro para realizar algún trámite:

 

  • Entrada exclusivamente polo portal principal.
  • Seguir as indicacións do persoal do centro.
  • Uso obrigatorio de mascarilla.
  • Desinfección obrigatoria de mans.
  • Manter a distancia de seguridade (hai indicadores no chan)
  • Saída exclusivamente polo portal lateral.

 

Lembren que o horario de atención é de luns a venres de 9:00 h. a 14:00 h.

AVISO IMPORTANTE: FESTIVO E NON LECTIVO

Tal e como figura no calendario escolar deste centro, lembren que mañá xoves 21 de maio é festivo local e o venres 22 é o non lectivo concedido pola inspección educativa. 

Polo tanto, o centro permanecerá pechado para calquera trámite até o luns 25 de maio.

 

TAREFAS DO 18 AO 20 DE MAIO

PROPOSTA DE ACTIVIDADES PARA ALUMNADO CON TDAH 

Habilidades sociais para nenas e nenos

PROPOSTA DE ACTIVIDADES PARA REFORZO DAS DIFICULTADES DERIVADAS DA DISLEXIA.

Proposta do departamento de orientación para o alumnado
Consellos a ter en conta durante o periodo de permanencia na casa

Estimulación da linguaxe oral

Pautas para traballar a dislalia /rr/

Pautas para traballar a dislalia /s/

Pautas para traballar a dislalia /z,c/

Acceso desde Agueiro

 

 

Enlaces, webs e blogs de axuda psicolóxica:

-Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

-Consejo General de la Psicología. España

-Servicio Psicología Aplicada. UNED

Pautas alumnado con TEA:

-Pautas de ASPANAES

-Recomendacións BATA

-Autismo España

-ARASAAC

-Red Cenit

-AETAP

 Aprendices visuales: Contos con pictogramas

 

 

4º EI

Proposta de actividades  

Día das Letras Galegas

5º  EI

Os maios

Proposta tarefas

Traballo con contos III

Actividades de linguaxe oral

6º EI

Proposta de actividades

As tarefas están no blogue de aula

 

English Preschool Activities

Relixión 

 

1º A EP

Mestre: José Luis

Tarefas

1º B EP

Mestra: Vanessa

correo de contacto: 

aula1bvanessamaia@gmail.com    

1º C EP

Mestra: Irene

AVISO: As actividades non son as mesmas, hai novas páxinas de cada colección.

 

Lingua galega

Lingua castelá

Matemáticas

Cálculo e numeración

Grafía

 

Educación física

English

Música

Relixión

 

2º A EP

Mestra: Ana Kattherina

Tarefa 

2º B EP

Mestra: Mercedes

Tarefa

2º C EP

Mestre: Paco

Tarefa

Plástica 

Valores

 

 

Educación física

English

Música

Relixión

 

3º A EP

Mestra: Aida

3º B EP

Mestra: Estefanía

3º C EP

Mestra: Natalia

 

Proposta para os 3 grupos

 

 

 Educación física

Inglés

Música

Relixión

 

4º A EP

Mestra: Inmaculada

4º B EP

Mestra: Mª José

4º C EP

Mestra: Carmela

 As tarefas están no blogue de aula

 Educación física

Inglés

Música

Relixión

 

5º e 6º EP

 

 

 

O alumnado ten tarefas no EVA EDIXGAL.

Sigan as indicacións dos titores e do profesorado especialista para a realización e a entrega das tarefas.

 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FÏSICA

 

ESTAMOS CONTIGO

Dende o Concello de Ames deféndese a necesidade de ir adiantándose ás demandas que require esta situación excepcional que estamos a vivir e poder dar así resposta inmediata á veciñanza amesá.

Nese sentido, estívose traballando nos últimos días na posta en funcionamento destas dúas liñas 900 de servizos sociais, para facilitar a comunicación dos usuarios e usuarias deste servizo para pedir citas, facer consultas ou clarexar dúbidas. Os número habilitados son o 900 101 569 para Bertamiráns

Entre as medidas e axudas ofertadas está a de 25 e-bonos de 60GB para as familias con menos recursos, co ánimo de favorecer así o acceso a internet neste momento de confinamento. Esta medida está enfocada, sobre todo, a que os nenos e nenas poidan continuar co curso escolar dende a casa. Así como o servizo de fotocopiado.

 

NOVAS MEDIDAS PARA SAÍDAS E PASEOS DENDE O 2 DE MAIO

Deixamos aquí para que poidades consultar o BOE no que se establecen as novas medidas así como o cartel informativo.

 

Acceso ao BOE do 01/05/2020

 

 

NOTA INFORMATIVA PARA AS FAMILIAS E ALUMNADO DE 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 

Estimadas familias de 1º de Educación Primaria,


Cas circunstancias que todos/as estamos a vivir, e preciso organizar as actividades que os diferentes titores/as estamos a realizar dende hai unhas semanas ata o remate do curso académico.

 

Debemos seguir as directrices marcadas polas Instrucións do 27 de Abril de 2020 da Consellería de Educación, en onde matiza que as tarefas serán de recuperación, repaso, reforzo e ampliación das aprendizaxes anteriores, levadas a cabo no 1º e 2º trimestre do presente curso. Isto significa que non se poderán introducir novos contidos curriculares.

 

Neste senso, o equipo docente do 1º ciclo tenta proporcionarlles actividades flexibles e que de forma continuada poidan facelas con suficiente tempo.

 

 Así mesmo o alumnado NEAE está recibindo actividades específicas realizadas polas especialista de AL e PT, que por medio dos titores se lles remiten periódicamente. Así mesmo dende o Departamento de Orientación estanse a realizar actividades para estes nenos/as

 

A forma de traballar é a seguinte:

 

            O titor de 1º A e a titora de 1ºC programan as actividades semanalmente.O titor de 1º A e a titora de 1ºC as habilitan o domingo pola tarde-noite na plataforma Agueiro.

 

            A titora de 1ºB planifica as súas diariamente e a envía por correo electrónico.

 

            O mestre de Inglés as habilita os xoves, pero sen concretar un día específico, tan só dan un tempo  amplo para realizar as tarefas.  Adoitan ser actividades de tipo “online”( de relacionar, vídeos webquests, actividades de pronunciación, pero sempre sen que teñan que escribir). Emprega a aula de Google classroom (páxina virtual).

 

            O mestre de Educación Física , habilita as súas actividades os luns, e comunícase coas familias por correo electrónico.

            O mestre de Música habilita as súas actividades os martes e son semanais. As súas actividades son online, e  baséanse en escoita de cancións,e  ritmos.

            A mestra de Relixión programa actividades semanais e as habilita os mércores.

           

 

Tamén lles informamos de que recibirán o solucionario das actividades propostas, de xeito que se lles facilite a auto-corrección.

            Para calquera consulta  aos respectivos titores poden dirixirse ven pola plataforma ABALAR ou por correo electrónico nos seguintes enderzos:

 

Titor 1ºA J.Luis:  ceipamaia-1-a@hotmail.com

Titora 1º B Vanesa;:aula1bvanessamaia@gmail.com (tamén por videoconferencia)

Titora 1º C Irene :  irenelopezdiaz@edu.xunta.es

Mestra Relixión: rsnoya@edu.xunta.es

Mestre Inglés:           oteacherpablo@gmail.com

Mestre E.Física: luisanxo@edu.xunta.gal

           

 

Achegamos un horario orientativo de traballo semanal. Non se trata de cumprilo estritamente pero si de referencia.

 

Este é o horario orientativo:

 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
MATEMÁTICAS L.GALEGA MATEMÁTICAS L.GALEGA MATEMÁTICAS
L.CASTELÁ C.NATURAIS L.CASTELÁ C.SOCIAIS PLÁSTICA
E.FÍSICA MÚSICA RELI/VALORES INGLÉS LECTURA

 

Saúdos cordiais e saúde por parte da titoría de 1º de Primaria.

 

Distribuir contido