Transporte Escolar CURSO 2024/25

Solicitude do servizo de transporte escolar curso 2024/25

PERÍODO DE PRESENTACIÓN: DO 14 AO 30 DE XUÑO DO 2024

Require un correo electrónico para poder facer a solicitude.

 

Instrucións: Ler primeiro

O seguinte formulario é un modelo de solicitude de praza de transporte escolar para o curso 2024/25.

-Cubra os datos de xeito claro. A solicitude chegará ao centro e vostede poderá recibir unha copia no correo electrónico que indicou.
-Cubra só unha solicitude por FAMILIA.
-Presentar a solicitude non garantiza a praza no transporte.
-Cando deba escribir os apelidos e nome do alumnado o formato é, por exemplo: López López, Ana.
-Lembre que os niveis que se imparten no centro son: en Infantil 4ºEI, 5ºEI e 6ºEI; en Primaria 1ºEP, 2ºEP, 3ºEP, 4ºEP, 5ºEP e 6ºEP. 

 


 

Normativa Aplicable

LEI 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres. (BOE, 31/07/87). Texto consolidado, 29 de setembro de 2018.

REAL DECRETO 443/2001, do 27 de abril, sobre condicións de seguridade no transporte escolar e de menores. (BOE, 02/05/01). Modificado polo Real Decreto 894/2002, do 30 de agosto, (BOE, 31/08/02). Texto consolidado, última modificación: 5 de setembro de 2006.

DECRETO 160/1988, do 9 de xuño, polo que se regula a prestación dos servicios de transporte escolar e de obreiros de competencia exclusiva da Xunta de Galicia. (DOG, 27/06/88). Modificado polo Decreto 342/1998, do 27 de novembro, (DOG, 03/12/98) e polo Decreto 65/2014, do 28 de maio,  (DOG, 10/06/14).

 


 

Indique o seu correo electrónico