MATRÍCULA CURSO 2021/22: ALUMNADO DE NOVO INGRESO EN EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA

 

PRAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA DO 20 AO 30 DE XUÑO

Co fin de evitar aglomeracións e esperas innecesarias É OBRIGATORIO solicitar cita no teléfono 881886006

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

 

INFORMACIÓN SOBRE A ENTRADA NA ESCOLA: RECOMENDACIÓNS DE INTERESE PARA FAMILIAS DE ALUMNADO DE 3 ANOS

E ti...vas á escola?

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR

Será usuario lexítimo do transporte escolar gratuíto o alumnado cuxo domicilio se encontre fóra do núcleo urbano no que radique o centro escolar e, en calquera caso, a unha distancia deste superior a 2 km, calculada utilizando o itinerario máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios. Para poder ser usuario lexítimo do servizo o alumnado deberá estar escolarizado no centro que lle corresponda, segundo a situación do seu domicilio e a distribución das áreas de influencia establecida ou contar cun ditame ou comunicación de escolarización forzosa emitido pola Administración Educativa.

Ante a eventualidade de que haxa vehículos que conten con prazas vacantes nas rutas de transporte escolar xestionadas pola Consellería de Educación e co obxectivo de optimizar os recursos dispoñibles, poderase, autorizar, o uso do servizo Ao alumnado de ensino obrigatorio e segundo ciclo de ensino infantil cuxo domicilio estea situado a unha distancia, calculada utilizando o itinerario máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios, do centro escolar inferior a 2 km e superior a 1 km en zona urbanizada e 500 m en zona non urbanizada.

Se ben este alumnado non ostenta a condición de usuario lexítimo do transporte escolar, pode excepcionalmente usar o servizo, sempre que concorran os seguintes requisitos:

➢ Que existan prazas vacantes

➢ Que non comporte a modificación das rutas

 ➢ Que non supoña a creación de novas paradas

➢ Que non incremente a duración do traxecto

➢ Que non precise a incorporación de acompañante

                                                  

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE COMUNICACIÓNS DO CENTRO

As persoas proxenitoras, unha vez realizada a matrícula do seu fillo ou filla, deben descargar a aplicación abalarMóbilpara poder recibir comunicacións do centro.

 

INFORMACIÓN SOBRE A ANPA DO CENTRO

Circular xeral de benvida

 

SOLICITUDE DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O CURSO 2021/22

Desde mañá  xoves 17 de xuño até o xoves 15 de xullo ábrese  o prazo para solicitar praza no transporte escolar para o vindeiro curso 2021/22.

Para evitar aglomeracións innecesarias, a solicitude farase a través dun formulario web, ao que pode acceder dende aquí: https://forms.gle/hFqsjfJRtsaXVCe28

É moi importante que lean atentamente o formulario antes de cubrilo e de envialo, só permite un envío.

Ante calquera dúbida ou problema que lle xurda póñanse en contacto co centro nos seguintes teléfonos de atención:

881866006 (Lourdes)

 

LEXISLACIÓN RELACIONADA:

o   

LEI 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres. (BOE, 31/07/87). Texto consolidado, 29 de setembro de 2018.

o   

REAL DECRETO 443/2001, do 27 de abril, sobre condicións de seguridade no transporte escolar e de menores. (BOE, 02/05/01). Modificado polo Real Decreto 894/2002, do 30 de agosto, (BOE, 31/08/02). Texto consolidado, última modificación: 5 de setembro de 2006.

o   

DECRETO 160/1988, do 9 de xuño, polo que se regula a prestación dos servicios de transporte escolar e de obreiros de competencia exclusiva da Xunta de Galicia. (DOG, 27/06/88). Modificado polo Decreto 342/1998, do 27 de novembro, (DOG, 03/12/98) e polo Decreto 65/2014, do 28 de maio, (DOG, 10/06/14).

LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2021/22

Educación Infantil: Non hai libros

Educación primaria:

Pode consultar o listado de libros para educación primaria para o 

curso 2021/22 aquí. 

 

5º e 6º de primaria teñen libro dixital

 

Os listados de material serán proporcionados unha vez comece o curso, directamente polas titoras ou titores.

AVISO IMPORTANTE PARA O ALUMNADO DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA: PASO Á SECUNDARIA

 

Estimadas familias e alumnado:

Informamosvos das actividades de final de curso para o alumnado de 6º de Educación Primaria que se van a desenvolver nos vindeiros días. Estas actividades están contempladas no Plan de Transición entre etapas educativas que forma parte do Proxecto Educativo do noso centro e teñen como obxectivo facilitar o paso dos nenos e nenas dende a Educación Primaria á Educación Secundaria.

Actividades:

Como consecuencia das características singulares deste curso 2020-2021 derivadas da pandemia do covid-19, o alumnado de 6º curso non pode realizar a tradicional visita ao instituto tal e como se viña realizando en cursos anteriores.

Coñecedores da importancia que para os rapaces/as ten o feito de coñecer as instalacións e o funcionamento do novo centro, así como os cambios a nivel curricular que se producen en 1º da ESO, deseñamos as seguintes actividades en colaboración co departamento de orientación do IES Plurilingüe de Ames:

 

1- Presentación da información proporcionada polo departamento de Orientación do IES de Ames.

Esta guía rápida explicarásevos aos alumnos/as en cada una das titorías de 6º. Tamén a poderedes atopar na páxina web do noso centro (https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipamaia/) e na aula virtual.

 

2- Visita ao IES de Ames o día 17 de xuño.

Por mor da imposibilidade de visitar o IES en horario lectivo debido ás restriccións do protocolo covid, solicitamos a colaboración das familias para poder realizar esta visita fóra do horario escolar do seguinte xeito:

  • A visita terá carácter VOLUNTARIO.
  • Será responsabilidade das familias o traslado do alumnado ata o instituto e a recollida unha vez finalizada a visita, seguindo o horario de visita establecido para cada curso.
  • Unha vez que o alumnado chegue ao IES no horario previsto, será acompañado para realizar a visita polo seu profesorado titor e polas orientadoras do colexio e do instituto.

 

Horario de visitas para o día 17 establecido para cada curso (prégase puntualidade):

6ºA: de 16:30 a 17:00 horas

6ºB: de 17:15 a 17:45 horas

6ºC: de 18:00 a 18:30 horas

Finalmente, recordamos ao alumnado e ás familias que os sobres de matrícula para 1º da ESO atópanse no noso centro (CEIP A MAIA), polo que non teñen que solicitalos ao IES, na vindeira semana serán repartidos ao alumnado.

 

Agradecemos a vosa colaboración

Departamento de Orientación do CEIP A Maía

 

Consellos sobre seguridade en internet e redes sociais.

Benqueridas familias,

Presentámosvos estas ligazóns de utilidade para que poidades aprenderlle aos vosos fillos e fillas como navegar de xeito seguro por internet e como manexarse en redes sociais.

Cremos que é moi importante que teñan tamén o voso apoio e supervisión neste campo.

 

Guía de Google para as familias.

Contén toda a información e explicacións de internet e as novas tecnoloxias. Son 32 páxinas con todo tipo de información detallada. 

Ligazón

 

Pantallas Amigas

Guías, videos educativos destinados a primaria ou mesmo a adolescencia sobre toda a temática posible, onde temos información de saúde dixital, pautas, tolerancia, perigos, guías de violencia sexual, ciberacoso, sharenting...etcétera. É unha páxina con moitos recursos ben explicados.

Ligazón

 

En galego temos faite dixital (ligazón), que colabora coa Xunta de Galicia e Amtega para crear blogs, charlas educativas e demais desta temática.

 

Tamén buscamos dous videos explicativos, o mais claro posibles, sobre control parental, como funciona e as mellores apps para os pais.

Ligazón a Mi tribu

Ligazón a charla control parental

 

Na seguinte ligazón temos as leis de privacidade en internet: Ligazón

 

Procurade investir uns minutos nestes contidos, xa que os vosos fillos e fillas accederán de igual modo ás redes sociais e a internet. Que o fagan coas ferramentas e a formación precisa é cousa de todos.

Atención ás familias do Proxecto ELISA!

 

 
 Se non tivestes ocasión aínda, pregámosvos cubrades o voso cuestionario ELISA, accedendo no enlace: underisk.gal/t/elisa/gal/test , tamén dispoñible directamente no Facebook do proxecto ELISA:  facebook.com/proxectoELISA/ 

 

No noso Facebook tedes toda a información necesaria para obter a vosa clave de acceso e cubrilo, con vídeos titoriais de guía se os precisades. Tamén nos atopades á vosa disposición para calquera cuestión no teléfono 600 74 61 45 e correo-e: proxecto.elisa@usc.es.   

 

Por favor, necesitamos da vosa colaboración para continuar o seguimento das nosas crianzas. Moitas grazas por formar parte da comunidade ELISA!!

Devolución dos libros de texto de 3º e 4º do curso 2020/21

Para garantir o cumprimento do protocolo sanitario no centro establécense os días 23, 25 e 28 de xuño para a devolución dos libros de texto pertencentes ao fondo de libros para a súa incorporación ao fondo solidario para o curso 2021/22.

O prazo máximo para devolvelos será o 28 de xuño 2021, non se admitirán devolucións despois dese día e marcarase na aplicación como non devoltos. A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2021/22.

O horario establecido polo centro para a devolución  é o seguinte:

 

Mércores 23 de xuño

Venres 25 de xuño

Luns 28 de xuño

Mañá

De 9:00h a 13:30h

De 9:00h a 13:30h

De 9:00h a 13:30h

Tarde

De 16:30h a 18:30h.

Non hai recollida

De 16:30h a 18:30h.

 

CONDICIÓNS DE DEVOLUCIÓN

  •   Os libros deben ser devoltos en bo estado, forrados, sen marcas de lapis, bolígrafo, pegamento, e sen nome (por favor retírenlle as etiquetas co nome do alumno ou alumna).
  •  O ACTIVITY BOOK non se devolve, considérase material funxible. O CLASS BOOK é o que hai que devolver, de ser o caso
  • A devolución faise  só no espazo habilitado para devolución, sigan os carteis coas indicacións.
  • Manteñan en todo momento a distancia de seguridade, garden fila e cumpran coas medidas de hixiene e desinfección.
  • Si os representantes legais do alumnado así o  desexan e o solicitan, recibirán posteriormente un documento de «recollida» dos libros de texto efectivamente devoltos, para iso deberán deixar un correo electrónico para que se lle poida enviar.

As familias que libremente queiran doar os libros de texto de 3º ou 4º, adquiridos con fondos propios, para incorporar ao fondo solidario de libros do centro, poderán facelo nas mesmas datas e coas mesmas condicións de devolución.

Charla informativa para nais, pais, familias

 

 

Estimadas nais, pais, familias,

Queremos convidarvos a unha charla informativa sobre unha cuestión que cremos que é de interese para todas e todos nós: menores e redes sociais

Existen innumerables investigacións que abalan a natureza  multi- causal do fenómeno das adiccións sen  substancias, a facilidade de acceso a diversas Apps, a ampla oferta de videoxogos, a publicidade intensa nos medios e espazos deportivos, as agresivas estratexias de márketing das apostas deportivas e de xogos en liña (principalmente dedicadas aos máis novos) contribuíron a un aumento no número de persoas con problemas de adicción ao xogo e a un cambio do perfís dos xogadores, especialmente en liña.

No CEIP A MAÍA, nos últimos cursos, realizamos obradoiros de prevención de adiccións, entre as que se inclúen as adicións ás redes sociais, vídeo xogos, etc., impartidos pola psicóloga Belén Montesa Lou e o seu equipo, todo en colaboración co Concello de Ames. Esta charla informativa dirixida aos adultos e impartida polos psicólogos Belén Montesa e Juan Carlos Permuy  é o complemento perfecto para os obradoiros xa realizados co alumnado de 4º, 5º e 6º  e para que teñades información e pautas de actuación de primeira man.

A charla será por video conferencia, a través da aplicación Cisco Webex, e non é necesario que a descarguedes, só tedes que copiar o seguinte enlace e pegalo na barra do voso navegador, para acceder á sala da reunión https://eduxunta.webex.com/meet/isabelabelleira

Gustaríanos que, a través do correo do centro, nos fagades chegar as vosas dúbidas e inquedanzas sobre a temática da charla, para nós poderllas trasladar aos psicólogos; así Belén e Juan Carlos intentarán darlle resposta durante a charla.

 O correo ao que debedes facer chegar as vosas consultas é ceip.a.maia@edu.xunta.gal. O prazo para envío de correos é até o luns 7 de xuño de 2021.

Por favor, debedes poñer no asunto do correo "Charla menores".

 

 

 

 

 

 

 

Novo comedor

 

O novo comedor do CEIP da Maía comezará a funcionar no mes de xullo coincidido co inicio da Escola de Verán.

O pasado venres, 21 de maio, realizouse unha visita de obra ao novo comedor do CEIP da Maía na que participaron o alcalde de Ames, o concelleiro de Educación, a directora do CEIP A MAÍA, e outros membros da corporación municipal, así como a presidenta da ANPA, a aparelladora municipal e representantes da empresa Eulogio Viñal Obras y Construcciones, SA, adxudicataria do proxecto.

O novo comedor do CEIP da Maía comezará a funcionar coincidindo co inicio da Escola de Verán 2021 o día 1 de xullo e, en consecuencia, no curso escolar 2021/22. O edificio destaca pola súa luminosidade e colorido exterior. Trátase dun edificio plenamente integrado na área exterior do centro escolar que se atopa onde estaba o antigo comedor deste colexio. O novo comedor dispón dunha capacidade de 230 prazas, acadando as 460 prazas en dúas quendas.

 

 

Powered by Drupal - Design by artinet