PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2022/2023

Prazo aberto: do 1 de marzo ao 21 de marzo

 

Normativa e manuais

 

Para presentar unha solicitude deberá seguir algunha das opcións descritas a continuación:

 1. Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro:
  Para presentar a solicitude presencialmente no centro deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes --> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, deberá premer no botón “Crear e Confirmar”. Feito isto poderá descargala para asinar e presentar no centro.

   

 2. Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica
  Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder a admisionalumnado con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital, para iso deberá premer na icona verde que se atopa arriba á dereita. Posteriormente deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes --> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, deberá premer no botón “Confirmar solicitude” e posteriormente premendo no botón "Firmar e presentar en Sede Electrónica", poderá asinar a solicitude dixitalmente, quedando como presentada no centro, sempre que o proceso de sinatura remate correctamente. Debe achegar escaneada toda a documentación pertinente á hora de presentar solicitude.

  IMPORTANTEDebe achegar, na Sede Electrónica da Xunta de Galicia, o anexo II bis dixitalizado (COMPROBACIÓN DE DATOS DOS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR, última páxina da solicitude que pode visualizar e descargar nesta aplicación).

   

 3. Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro

Se non desexa cubrir a solicitude dixitalmente pode facelo de xeito manual descargando dende os seguintes enlaces os documentos, cubrilos e presentalos firmados no centro.

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR CA SOLICITUDE

 

 • Certificado de empadroamento
 • Fotocopia do Libro de Familia.
 • Fotocopia do DNI dos pais/nais/titores legais e do alumno/a.
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria do alumno/a.
 • Fotocopia da cartilla de vacinación.
 • 2 fotos carné
 • Cumprimentar o Anexo II e asinalo os dous proxenitores cando estean separados ou divorciados.

 

VACANTES PARA O CURSO 2022/23

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL

 

CURSO

PRAZAS POR CURSO

VACANTES PARA O 2022/2023

4º (3 anos)

50

50

5º ( 4 anos)

50

10

6º (5 anos)

75

28

 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

 

CURSO

PRAZAS POR CURSO

VACANTES PARA O 2022/2023

75

2

75

14

75

15

75

3

75

0

75

2

 

 

 

 

 

Powered by Drupal - Design by artinet