Blogues

Novo escrito sobre seguridade viaria

Estimadas nais, país, familias

Como o 21 de marzo pedimos a vosa colaboración para facerlle chegar ao Concello de Ames  a petición dun novo paso de peóns e sabemos da resposta recibida, queremos comunicarvos que despois de abordalo en claustro o luns  e no consello escolar do centro hoxe mesmo, presentamos un novo escrito solicitando actuacións e respostas.

Moitas grazas pola vosa colaboración, seguiremos informándovos.

Podedes velo premendo aquí.

INFORMACIÓN SOBRE O PROGRAMA APEGO

Recibimos esta información desta actividade dentro do porgrama Apego do Concello de Ames  e a compartimos con toda a comunidade educativa para unha maior difusión.

Está aberto o prazo de inscrición para actividade CONTOS EN FAMILIA de CRIS DE CALDAS E XABI DO CAMIÑO.  

 

Será na  Casa da Cultura do Milladoiro o venres, 19 de ABRIL, ás 18.00 h e vai dirixida a familias con crianzas de 0 a 6 anos interesadas en coñecer propostas de contos e música apropiadas para as diferentes etapas da crianza.  

 

Exposición dun amplo catálogo de obras axeitadas para a infancia, contos, música en directo e libros esenciais para tratar temas clave na crianza conforman esta actividade na que compartiremos as experiencias e inquedanzas que queiran comentar as familias interesadas.

 Se queredes anotarvos, xa sabedes, enviádenos un correo a normalizacion@concellodeames.gal indicando:

-Nome e apelidos das persoas que vaiades vir

-Idade das crianzas

 

-Teléfono de contacto

AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO en 4º de EDUCACIÓN PRIMARIA

Estimadas familias,

 

Lembrarvos que mañá e pasado mañá a vosa filla ou o voso fillo deberá realizar as probas da avaliación de diagnóstico. Fará dúas nun día e outras dúas no seguinte día.

Esta avaliación carecerá de efectos académicos para o alumnado da Comunidade Autónoma de Galicia.

A finalidade da avaliación de diagnóstico é contribuír a determinar o nivel adquirido polo alumnado nas competencias das distintas áreas e materias de cara a promover que os centros elaboren propostas de actuación que contribúan a mellorar o nivel acadado polo seu alumnado nas ditas competencias, adopten medidas de mellora da calidade e da equidade da educación e orienten a práctica docente. En consecuencia, terá carácter informativo, formativo e orientador para os centros, para o profesorado, para o alumnado e as súas familias ou persoas titoras legais, e para o conxunto da comunidade educativa.

A información que se obteña destas probas será tida en conta polos centros para elaborar propostas de actuación que contribúan a mellorar o nivel de consecución acadado polo seu alumnado respecto dos obxectivos de área e materia, e que permitan adoptar medidas de mellora da calidade e a equidade da educación, e orienten a práctica docente. Así mesmo, será tida en conta, xunto cos demais datos obtidos na avaliación do proceso de ensino e aprendizaxe, para analizar, valorar e reorientar, se procede, as actuacións encamiñadas ao desenvolvemento do currículo da etapa.

 Esta proba realizarase en todos os centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia que impartan ensinanzas correspondentes ao cuarto curso de educación primaria.

As probas realizaranse en consonancia co marco teórico común de avaliación que, segundo establece o artigo 144 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, elaborarán, en colaboración, o Instituto Nacional de Avaliación Educativa e os organismos correspondentes das comunidades autónomas.

Podedes consultar máis información aquí.

Para nós, como centro educativo, é importante que todo o alumnado realice as probas.

Grazas pola vosa colaboración.

 

 

Día de Rosalía

Vídeo Día de Rosalía.

Os Oficios (2º Primaria)

Ao longo destes dous trimestres os menos de 2º de primaria asistiron a unha pequena charla das súas familias como complemento a temática que estamos traballando na aula. As familias prepararon actividades e os rapaces puderon preguntar o que quixeron.

Abrir o PDF para ver o traballo sobre os oficios que realizou o Segundo Nivel de Primaria

CERTAME LITERARIO CONCELLO DE AMES

Informamos e difundimos o CERTAME LITERARIO DO CONCELLO DE AMES animándovos a participar no mesmo!

https://www.elcorreogallego.es/concellos/2024/03/19/ames-envorcase-cuns-certames-narrativa-99654960.html

(Cartel, bases e ficha de participación nos arquivos achegados)

A coordinadora do EDNL do CEIP A MAÍA.

Mercedes Blanco

Avaliación de diagnóstico 2023/24. 4º de educaciín primaria

É unha avaliación do sistema educativo establecida na nova lei educativa estatal para todas as comunidades autónomas. Trátase dunha ferramenta para contribuír á mellora da calidade e da equidade da educación a través do coñecemento do grao de adquisición das distintas competencias por parte do alumnado.

Analizaranse as competencias matemática e en comunicación lingüística: Lingua Galega, Lingua Castelá e Lingua Estranxeira (Alemán, Inglés, Francés e Portugués segundo a matrícula do alumnado).

Non é unha avaliación do alumnado. Polo tanto, non hai datos nin cualificacións individuais, non hai información que incorporar ao expediente académico do alumno/a e non existirán informes con orientacións individualizadas.

En conclusión, a avaliación de diagnóstico non ten ningún efecto académico.

Máis información no documento ADXUNTO

Seguridade viaria no CEIP A MAÍA

Estimadas nais, pais, familias

 

Desde o curso 2015/16, levamos pedindo ao Concello de Ames, á Deputación de A Coruña e á Xunta de Galicia, a mellora da seguridade viaria no entorno do CEIP A MAÍA. Até o de agora, pese á nosa insistencia,  non conseguimos demasiado, xa que sempre houbo atrancos pola titularidade da rúa. Desde fai uns meses a titularidade pasou ao Concello de Ames e volvemos a solicitarlle as melloras, entre elas un paso de peóns para a o portal de entrada e saída do alumnado e algún tipo de  sinalización que se encadre dentro das chamadas “redutores de velocidade”, que como o seu propio nome indica, trátase de indicacións destinadas a aqueles vehículos que pasan por un tramo en concreto fágano a unha velocidade moi baixa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproveitando que o Concello de Ames comezou onte a  executar  as obras de acondicionamento da AC-544, pedimos a vosa colaboración, si vos parece que as nosas petición son lóxicas e redundan na seguridade, non só do noso alumnado, senón de toda a comunidade educativa.

 

Ocórresenos que deberíamos enviar a petición -cada un a súa-  a través da canle de comunicación cidadá que ten o Concello de Ames: atencioncidada@concellodeames.gal  co seguinte texto:

 

"Pola seguridade do meu fillo/a, solicito un novo paso de peóns (á maiores do existente) e limitación e redutores de velocidade no tramo viario que afecta ao  CEIP A MAÍA".

 

Grazas pola vosa colaboración.

Equipo directivo e claustro de profesorado do CEIP A MAÍA

 

PORTAS ABERTAS EDUCACIÓN INFANTIL

 

 

LÚA TRIANGULAR. NADA É IMPOSIBLE

Desde o Equipo de Dinamización e Normalización da Lingua queremos difundir esta información por se é do voso interese.

Este venres, 1 de marzo, ABRIU O PRAZO DE INSCRICIÓN para a sesión de contos con música de JARA ORTIZ, denominada LÚA TRIANGULAR. NADA É IMPOSIBLE

Trátase dunha sesión de contos que mestura música, teatro e humor e que nos propón unha viaxe activa e creativa ao País dos Contos para vivir aventuras que transformaran o mundo nun lugar mellor, máis diverso e máis xusto no que todas e todos teñamos igualdade de dereitos.

Esta nova actividade Apego coa que festexamos o día da Muller será venres, 8 de marzo, na Casa da Cultura do Milladoiro ás 18.00 h e está pensada para familias con crianzas a partir de 3 anos.

Lembrade que para anotarvos tedes que enviar un correo a normalizacion@concellodeames.gal indicando:

-NOME E APELIDOS DAS PERSOAS QUE IDES VIR

-IDADE DOS/AS NENOS/AS

-TELÉFONO DE CONTACTO

OLLO!!Non se admitirán inscricións fóra de prazo e as prazas asignaranse por orde de recepción de solicitude.

Tedes toda a info no cartel que vai anexo.

Distribuir contido