Taboleiro

Día internacional da muller e a nena na ciencia

Hoxe, 11 de febreiro, celébrase o Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia.

O Concello de Ames uniuse a esta conmemoración realizando un vídeo protagonizado por  veciñas de Ames co obxectivo de  visibilizar ás mulleres neste campo. As Concellerías de Promoción Económica e de Igualdade foron as responsables desta iniciativa que, producida pola empresa Mirabelle Produccións.

Deste xeito, faise pública a labor que, tanto rapazas como adultas, realizan no sector da ciencia. O vídeo recolle o traballo que fan nenas como Laura Montaña e Rosana Fernández do IES Ames; Clara González e Antía Somoza, xunto coa súa profesora Mónica Parente, no IES do Milladoiro; Martina Rey Pérez, Aixa Tarrio Mato, Enma Martinez Carrillo e Adriana Trenco Varela, alumnas do CEIP de Barouta. Ademais, neste traballo audiovisual tamén aparecen Sara Zendón e Elena Ventoso, do CEP Plurilingüe de Ventín; Aldara Domínguez e Candela Penedo do CEIP A Maía, e Zoe Glasscock e Julia Abelleira do CEIP Agro do Muíño.

Parabéns a todas as que poñen voz e opinión a este vídeo, especialmente ás alumnas de 4º de educación primaria deste centro, Aldara e Candela.

 

 

AVISO IMPORTANTE PARA ALUMNADO DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Como este curso é imposible facer a reunión presencial que tiñamos organizada coa directora do IES e con pais e nais do noso alumnado de 6º de educación primaria, dende o IES elaboraron esta guía para dar resposta a algunhas cuestións que sempre xurden no paso de primaria a secundaria. Podedes consultala aquí.

Igualmente, desede o IES poñen á vosa disposición as materias que forman parte da matrícula de 1º da ESO, podedes consultalas aquí.

 

Pola nosa parte, temos organizado a devolución dos ordenadores e tamén que poidades vir a recoller o voso material que quedou na aula. Para garantir a vosa protección e que non se produzan aglomeracións, cada titora fixou as seguintes datas: 

  • xoves 18 de xuño :6ºB (Manoli) -  horario de 10:00 h a 14:00 h
  • luns 22 de xuño: 6ºA (M.Salas) -  horario de 10:00 h a 14:00 h
  • martes 23 de xuño: 6ºC (M.Laura) -  horario de 10:00 h a 14:00 h

 

TAREFAS DO 18 AO 20 DE MAIO

PROPOSTA DE ACTIVIDADES PARA ALUMNADO CON TDAH 

Habilidades sociais para nenas e nenos

PROPOSTA DE ACTIVIDADES PARA REFORZO DAS DIFICULTADES DERIVADAS DA DISLEXIA.

Proposta do departamento de orientación para o alumnado
Consellos a ter en conta durante o periodo de permanencia na casa

Estimulación da linguaxe oral

Pautas para traballar a dislalia /rr/

Pautas para traballar a dislalia /s/

Pautas para traballar a dislalia /z,c/

Acceso desde Agueiro

 

 

Enlaces, webs e blogs de axuda psicolóxica:

-Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

-Consejo General de la Psicología. España

-Servicio Psicología Aplicada. UNED

Pautas alumnado con TEA:

-Pautas de ASPANAES

-Recomendacións BATA

-Autismo España

-ARASAAC

-Red Cenit

-AETAP

 Aprendices visuales: Contos con pictogramas

 

 

4º EI

Proposta de actividades  

Día das Letras Galegas

5º  EI

Os maios

Proposta tarefas

Traballo con contos III

Actividades de linguaxe oral

6º EI

Proposta de actividades

As tarefas están no blogue de aula

 

English Preschool Activities

Relixión 

 

1º A EP

Mestre: José Luis

Tarefas

1º B EP

Mestra: Vanessa

correo de contacto: 

aula1bvanessamaia@gmail.com    

1º C EP

Mestra: Irene

AVISO: As actividades non son as mesmas, hai novas páxinas de cada colección.

 

Lingua galega

Lingua castelá

Matemáticas

Cálculo e numeración

Grafía

 

Educación física

English

Música

Relixión

 

2º A EP

Mestra: Ana Kattherina

Tarefa 

2º B EP

Mestra: Mercedes

Tarefa

2º C EP

Mestre: Paco

Tarefa

Plástica 

Valores

 

 

Educación física

English

Música

Relixión

 

3º A EP

Mestra: Aida

3º B EP

Mestra: Estefanía

3º C EP

Mestra: Natalia

 

Proposta para os 3 grupos

 

 

 Educación física

Inglés

Música

Relixión

 

4º A EP

Mestra: Inmaculada

4º B EP

Mestra: Mª José

4º C EP

Mestra: Carmela

 As tarefas están no blogue de aula

 Educación física

Inglés

Música

Relixión

 

5º e 6º EP

 

 

 

O alumnado ten tarefas no EVA EDIXGAL.

Sigan as indicacións dos titores e do profesorado especialista para a realización e a entrega das tarefas.

 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FÏSICA

 

NOVAS MEDIDAS PARA SAÍDAS E PASEOS DENDE O 2 DE MAIO

Deixamos aquí para que poidades consultar o BOE no que se establecen as novas medidas así como o cartel informativo.

 

Acceso ao BOE do 01/05/2020

 

 

NOTA INFORMATIVA PARA AS FAMILIAS E ALUMNADO DE 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 

Estimadas familias de 1º de Educación Primaria,


Cas circunstancias que todos/as estamos a vivir, e preciso organizar as actividades que os diferentes titores/as estamos a realizar dende hai unhas semanas ata o remate do curso académico.

 

Debemos seguir as directrices marcadas polas Instrucións do 27 de Abril de 2020 da Consellería de Educación, en onde matiza que as tarefas serán de recuperación, repaso, reforzo e ampliación das aprendizaxes anteriores, levadas a cabo no 1º e 2º trimestre do presente curso. Isto significa que non se poderán introducir novos contidos curriculares.

 

Neste senso, o equipo docente do 1º ciclo tenta proporcionarlles actividades flexibles e que de forma continuada poidan facelas con suficiente tempo.

 

 Así mesmo o alumnado NEAE está recibindo actividades específicas realizadas polas especialista de AL e PT, que por medio dos titores se lles remiten periódicamente. Así mesmo dende o Departamento de Orientación estanse a realizar actividades para estes nenos/as

 

A forma de traballar é a seguinte:

 

            O titor de 1º A e a titora de 1ºC programan as actividades semanalmente.O titor de 1º A e a titora de 1ºC as habilitan o domingo pola tarde-noite na plataforma Agueiro.

 

            A titora de 1ºB planifica as súas diariamente e a envía por correo electrónico.

 

            O mestre de Inglés as habilita os xoves, pero sen concretar un día específico, tan só dan un tempo  amplo para realizar as tarefas.  Adoitan ser actividades de tipo “online”( de relacionar, vídeos webquests, actividades de pronunciación, pero sempre sen que teñan que escribir). Emprega a aula de Google classroom (páxina virtual).

 

            O mestre de Educación Física , habilita as súas actividades os luns, e comunícase coas familias por correo electrónico.

            O mestre de Música habilita as súas actividades os martes e son semanais. As súas actividades son online, e  baséanse en escoita de cancións,e  ritmos.

            A mestra de Relixión programa actividades semanais e as habilita os mércores.

           

 

Tamén lles informamos de que recibirán o solucionario das actividades propostas, de xeito que se lles facilite a auto-corrección.

            Para calquera consulta  aos respectivos titores poden dirixirse ven pola plataforma ABALAR ou por correo electrónico nos seguintes enderzos:

 

Titor 1ºA J.Luis:  ceipamaia-1-a@hotmail.com

Titora 1º B Vanesa;:aula1bvanessamaia@gmail.com (tamén por videoconferencia)

Titora 1º C Irene :  irenelopezdiaz@edu.xunta.es

Mestra Relixión: rsnoya@edu.xunta.es

Mestre Inglés:           oteacherpablo@gmail.com

Mestre E.Física: luisanxo@edu.xunta.gal

           

 

Achegamos un horario orientativo de traballo semanal. Non se trata de cumprilo estritamente pero si de referencia.

 

Este é o horario orientativo:

 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
MATEMÁTICAS L.GALEGA MATEMÁTICAS L.GALEGA MATEMÁTICAS
L.CASTELÁ C.NATURAIS L.CASTELÁ C.SOCIAIS PLÁSTICA
E.FÍSICA MÚSICA RELI/VALORES INGLÉS LECTURA

 

Saúdos cordiais e saúde por parte da titoría de 1º de Primaria.

 

NOTA INFORMATIVA PARA AS FAMILIAS E O ALUMNADO DE 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Estimadas familias:
A continuación imos informar das instrucións que dende a Consellería de Educación nos achegaron o 28 de Abril: http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_3trimestre.pdf. Como recolle o documento , neste terceiro trimestre imos a programar actividades de recuperación, repaso e reforzo , levadas á cabo no primeiro e segundo trimestre.
 
As actividades seguirán a publicarse na plataforma Agueiro e na páxina web do centro: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipamaia.
 
Dende o Departamento de Orientación están deseñando plans específicos para alumnado con NEAE, que serán remitidos ó alumnado por correo electrónico. Tamén podedes atopar na web do centro recursos complementarios.
 
A comunicación coas familias será por medio de Abalar , por correo electrónico e por videochamada (a través de Webex).Se algún titor ou especialista quere comunicarse con vós a través deste último , xa vos dará as instrucións correspondentes. Tamén a continuación facilitamos os correos electrónicos de todos os titores e especialistas de 2º:
 

 

KatterinaGómez                    Titora 2ºA

kgpardo@edu.xunta.es

MercedesRey                        Titora 2ºB

mercerey@edu.xunta.es

FranciscoLópez                     Titor 2ºC

franciscolopezcanas@edu.xunta.es

MercedesBlanco                    Especialista Educaciónmusical

mercedes.blanco@edu.xunta.es

LuisAnxoSánchez                 Especialista EducaciónFísica

luisanxo@edu.xunta.gal

RaquelSuárez                        EspecialistaRelixión

rsnoya@edu.xunta.es

Pablo                                      Especialista LinguaInglesa

oteacherpablo@gmail.com

JesúsGarcía                          CCSS e CCNN en2ºC

jesusgarciavazquez@edu.xunta.es

 

 

Tamén achegamos un horario orientativo , sobre todo para que saibades os días nos que os especialistas enviarán as súas tarefas.
 
Este horario non indica horas de traballo , senón áreas á traballar.
 
Os titores seguiremos enviando as tarefas como até agora , soamente añadimos os días nos que os especialistas colgarán as súas tarefas , para que así vos podades organizar mellor.

 

 

 

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

1

MATE

MATE

MATE

MATE

LENGUA C

2

LINGUA

LENGUA C

LINGUA

LENGUA C

LINGUA

3

E.F.

PLÁSTICA

MÚSICA

E.F.

PLÁSTICA

4

CIENCIAS

INGLÉS

CIENCIAS

CIENCIAS

RELI/VAL


 

HORARIO ORIENTATIVO PARA ALUMNADO DE 3º DE PRIMARIA

Poñemos á vosa disposición un novo horario lectivo.

     Este horario está distribuído en áreas para facilitar a organización e o rendemento do alumnado, así como para evitar a sobrecarga de tarefas.

     Trátase dun modelo orientativo, que se pode flexibilizar en función das circunstancias de cada familia.

NOTA INFORMATIVA PARA AS FAMILIAS E ALUMNADO DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Estimadas familias de 3º de Educación Primaria:

Ante todo, desexar que vos atopedes ben de saúde e de ánimo. A continuación, informamos das instrucións a seguir no 3º trimestre, tal e como se recolle na publicación da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, publicadas o 28 de abril de 2020 (https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30936)

Ao igual que viñamos facendo ata agora, a canle de comunicación entre profesorado-familia, seguirá sendo o correo corporativo da Xunta e os servizos dixitais educativos da Consellería (plataformas Abalar, Agueiro, Webex…) para levar a cabo o traballo non presencial durante a crise sanitaria do COVID-19 e para calquera outra consulta.

 Tal e como se recolle no apartado 6.2. das instrucións publicadas para o 3º trimestre, as tarefas serán de recuperación, repaso, reforzo e ampliación das aprendizaxes anteriores, levadas a cabo no 1º e 2º trimestre do curso 2019/2020. Polo tanto, non se van impartir novos contidos nas vindeiras semanas ata o remate de curso.

 Así mesmo, ao longo deste trimestre, levaranse a cabo plans de recuperación de aprendizaxes e competencias imprescindibles para aquel alumnado que non acadou os contidos mínimos das avaliacións anteriores. Estes plans de recuperación serán deseñados polas propias titoras en base aos contidos traballados na aula e que garantirán o cumprimento dos obxectivos mínimos de 3º de Primaria. Ditos plans consistirán en tarefas de reforzo, que realizará o propio alumnado e que será posteriormente corrixido telemáticamente polo profesorado e tido en conta para unha avaliación positiva do curso.

No tocante ás actividades, serán programadas semanalmente, tratando de darlle un enfoque lúdico e creativo para motivar ao alumnado. Motivo polo que, determinadas tarefas, serán remitidas ás titoras por correo electrónico para a súa revisión e outras serán autocorrixidas polo propio alumnado seguindo o solucionario que lles proporcionaremos como ata agora. A finalidade será que o alumnado adquira autonomía no seu propio proceso de ensino-aprendizaxe, así como as competencias clave da etapa. Co obxectivo de facilitar a realización das tarefas, propoñerase un horario orientativo, para evitar a sobrecarga de traballo académico e garantir tempos en familia, de lecer e de descanso.

Dende o Departamento de Orientación estanse deseñando plans específicos para alumnado NEAE, que serán remitidos ao propio alumnado a través do correo electrónico. Estes plans teñen como finalidade solventar as dificultades xeneradas por esta situación. Ademais, na web do centro (www.edu.xunta.gal/centros/ceipamaia), poderedes atopar outros recursos complementarios.

Para poder desenvolver estas medidas será necesario que as familias manteñan unha comunicación fluida co profesorado a través das canles propostas pola propia Consellería. Recordamos que o centro pon a disposición o préstamo de equipos informáticos para quen o precise, solicitándoo no seguinte correo: ceip.a.maia@edu.xunta.gal

Cumprindo coas nosas obrigas, entre elas a función titorial de atención ás familias, seguiremos realizando as titorías os luns a partir das 16:30, previa cita a través de correo electrónico. Estas faranse a través de Webex.

Por último, para facilitar a comunicación entre profesorado e familia, coa finalidade de consultas ou dúbidas na realización de tarefas, facilitamos os seguintes correos.

 

 

Aida Ramos Trigo (Titora 3º A)

 

aida.ramos@edu.xunta.gal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estefanía Pena Bascoy (Titora 3ºB)

 

estefaniapenabascoy@edu.xunta.gal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natalia Agrafojo Padín (Titora 3º C)

 

natalia.agrafojo@edu.xunta.gal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidia Brenlla López (Inglés)

 

lidiabrenlla@edu.xunta.gal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes Blanco Álvarez (Música)

 

mercedes.blanco@edu.xunta.gal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús García Vázquez (Educación Física)

 

jesusgarciavazquez@edu.xunta.gal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raquel Suárez Noya (Relixión)

 

rsnoya@edu.xunta.gal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepción Merayo Buján (Orientadora)

 

conchymerayo@edu.xunta.gal

 

 

 

 

 

 

 

 

María Jesús Picher Núñez (PT)

 

mpicher@edu.xunta.gal

 

 

 

 

 

 

 

Maite Pérez González (AL)

 

ma.teresaperez@edu.xunta.gal

 

 

 

 

 

 

Estela López Varela (AL)

 

estelalopezvarela@edu.xunta.gal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sen máis, agradecer a colaboración e o gran esforzo que as familias estades realizando nesta situación tan excepcional que estamos a vivir.

 

 Saúdos.

Titoría de 3º.

NOTA INFORMATIVA PARA FAMILIAS E ALUMNADO DE 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Aínda que as clases presenciais foron temporalmente suspendidas, o equipo docente segue a traballar para que os nenos complementen os seus coñecementos co labor que fan na casa.  

Habilitamos distintas canles para que nos poidan ensinar ese traballo, que agora é obrigatorio. Polo tanto deben enviar, cada semana, as tarefas ao profesor correspondente (ao titor e aos especialistas de Inglés, Música, Educación Física e Relixión). Estas tarefas valoraranse de cara á terceira avaliación, polo que é importante que as manden o mellor posible e na data correspondente.

Para seguir en contacto con eles, enviamos mensaxes a miúdo á plataforma Edixgal. Cómpre que se conecten á mensaxería para estar informados, comunicarse con nós, plantexar dúbidas ou aclarar calquera cuestión. 

Ademais do Abalar, sería bo achegarlle unha dirección de correo electrónico ao titor (se non o fixeron xa), para informarlles de calquera cuestión que puidese xurdir.

Agradeceríamos resposta a esta nota cun "OK" para saber que a recibiron.

HORARIO PARA ALUMNADO DE 4º DE PRIMARIA

Coa finalidade de axudarlle ao alumnado a organizar as tarefas diarias, as mestras de 4º de educación primaria estableceron este horario semanal. É importante que vexades que non se marcan horas concretas senón as materias que deberíades traballar cada día.Esperamos que vos axude a organizar as vosas sesións de estudo.

 

Distribuir contido