Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Servizo de formación do profesorado, CAFI e CFRs

     

CFR ACoruña     CFR Ferrol

CFR Lugo    CFR Ourense

CFR Pontevedra     CFR Vigo