Curso Libre CAD
06/10/2020 | 10:45
O curso “Debuxo técnico con libreCAD” vai dirixido principalmente a profesorado de ensino secundario, formación profesional e artes plásticas e deseño que utilice o debuxo técnico na súa práctica docente, como contido principal ou parcial das materias impartidas.Emprega un programa de software open source como é o LibreCAD, adecuado para o seu uso nos centros educativos. O curso desenvólvese de forma non presencial a través da plataforma Moodle.
Instrucións para unirse á videoconferencia
18/09/2020 | 14:10
Sinxelos pasos para a xestión de videoconferencias.
Deep Dive MOOC
16/09/2020 | 11:35
O Centro Autonómico de Formación e Innovación de Galicia ( CAFI) incorpora á súa oferta formativa o curso "EU  Code Week  Deep  Dive  Mooc 2020". Dita formación en rede  está dirixida a todo o persoal docente galego de todos os niveis educativos interesado en coñecer e aplicar a programación nas súas aulas.
Volvamos á escolar con sentidiño
10/09/2020 | 22:10
#Sentidiño. Protexámonos a nós mesmos e aos que nos rodean.
Imaxe: Listaxe dos códigos dos cursos Platega de ensino mixto
10/09/2020 | 10:30
A situación de emerxencia de saúde pública ocasionada pola Covid-19 esixiu facer modificacións de calado profundo na práctica educativa en tempo récord. Este curso é resultado dun proceso de sondaxe e investigación levado a cabo co fin de proporcionar ideas para o deseño de experiencias de aprendizaxe significativas ao tempo que flexibles. É dicir, dada unha situación de incerteza (como a actual ou outras que poidan ocorrer no futuro), o ensino mixto, abordado desde equipos coordinados...