Curso O2103005
20/10/2021 | 18:17
Creating learning opportunities with young learners
Curso O2101015
20/10/2021 | 18:09
Estratexias de aprendizaxe nas linguas estranxeiras para o alumnado con NEAE
Curso O2101010
13/10/2021 | 23:31
Este curso abordará o desenvolvemento de aplicacións para dispositivos móbiles mediante APP Inventor empregando a programación por bloques.
Dynamisation des classes de français
04/10/2021 | 19:31
O curso leva por título "Dynamisation des classes de français" e busca a combinación de variados recursos para dinamizar as clases de francés, a partir de propostas relacionadas co xogo, a aula invertida, os textos literarios e xornalísticos, así como o teatro e a simulación global, sen esquecer a concepción de materiais para un mesmo grupo con distintos niveis. 
Formación FP_AMPLICACIÓN
21/07/2021 | 15:16
Actividades do Plan de Formación de FP. Setembro/Decembro 2021. Data límite de inscrición en Fprofe: mércores, 28 de xullo de 2021.