Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Servicio de formación del profesorado, CAFI y CFRs

     

CFR ACoruña     CFR Ferrol

CFR Lugo    CFR Ourense

CFR Pontevedra     CFR Vigo