.
17/06/2017 | 21:23
Actvidades do plan de formación de FP 2017-2018 deselvolvidas no CFR de Pontevedra
.
17/06/2017 | 20:41
1.Coñecer e manexar e axustar a impresora León 3D. Dominar as posibilidades do deseño e a impresión 3D no entorno educativo. Explorar as posibilidades de innovación educativa no ámbito STEM
Premios PFPP2017
05/05/2017 | 09:49
Convocatoria da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2017.
31/03/2017 | 11:10
Semana Mundial da Creatividade e a Innovación Santiago de Compostela, 20 de abril de 2017
Desafio STEM
27/03/2017 | 15:14
Poderán presentar solicitudes aqueles centros docentes públicos de ensino non universitario que impartan ensinanzas de educación secundaria obrigatoria ou bacharelato.