Resolución do 23 de setembro de 2019 pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta Consellería durante o curso escolar 2019/2020

Mar, 24/09/2019 - 13:02
Resolución do 23 de setembro de 2019 pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta Consellería durante o curso escolar 2019/2020

Xúntase a Resolución do 23 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2019/20.

Neste curso escolar ofrécense 44 programas educativos, que poden ser consultados na web de Proxecta: http://www.edu.xunta.gal/portal/planproxecta

Prazo de solicitude: do 25 de setembro ao 16 de outubro de 2019 (o programa Cidadanía dixital do CGAI pecha o prazo o 30 de setembro e os programas Cinema en curso e Fotografía en curso, tamén do CGAI, pechan o prazo o 1 de outubro).

Solicitude: a través da aplicación de Plan Proxecta (https://www.edu.xunta.gal/programaseducativos/)
 

Menú Advertisement

Plan Proxecta

Sen términos