Proba de nivel

Probas de nivel para acceder aos cursos CALC
Como saber o teu nivel lingüístico
Lun, 16/09/2019 - 11:59
Probas de nivel para participar nos cursos CALC
Probas de nivel para participar nos cursos CALC

As probas de nivel para participar nos cursos CALC están pensadas para o alumnado que se quere matricular nalgún dos cursos que se ofertan en colaboración coa EOI e, tendo coñecementos previos, carece da titulación necesaria. A proba de nivel non certifica o nivel de competencia do alumnado, senón que, simplemente, diagnostica o seu nivel de acceso e permítelle matricularse nun curso máis adiantado. A proba de nivel tampouco outorga automaticamente unha praza, hai que se apuntar no curso e aplicaranse os criterios publicados no Plan anual de formación do profesorado.

 

A data de realización será o vindeiro mércores 25 de setembro de 2019 ás 17:00h.

 

Os códigos das probas de nivel que se realizan no CAFI e CFR son os seguintes:

- CAFI - S1902019

- CFR da Coruña - C1902015

- CFR de Ferrol - F1902014

- CFR de Lugo - L1902014

- CFR de Ourense - O1902012

- CFR de Pontevedra - P1902018

- CFR de Vigo - V1902021