Título node Learning object

Recursos educativos abertos e interactivos sobre a atmosfera, a meteoroloxía e climas do mundo
Xov, 23/03/2017 - 09:51
Recursos educativos abertos e interactivos sobre a atmosfera, a meteoroloxía e climas do mundo

O material proposto foi elaborado por  Tucho Méndez (profesor de Tecnoloxía) e Juan Martínez (estudante), co imprescindible asesoramento de Carmen Cuesta García, profesora de Xeografía e Historia no IES Canido (Ferrol).

Presentaron dúas secuencias didácticas, unha sobre os climas do mundo para Xeografía e Historia e outra sobre a atmosfera para Ciencias da Natureza, ambas as dúas para primeiro da ESO. Estas secuencias didácticas están compostas por animacións, imaxes e actividades interactivas, e son aptas para ser traballadas empregando o EDI ou os propios ordenadores dos alumnos.

O material enfócase cara aos recursos multimedia e renunciouse a producir un traballo baseado na abundancia de texto e na imaxe estática, xa que consideran que, naquel intre, a oferta dese tipo de recursos era grande e, frecuentemente, moi boa. Ao contrario, atopar animacións e exercicios interactivos de calidade, sobre todo en galego, era un dos grandes ocos que se precisaba cubrir.

Obxectivos

  • Complementar o labor docente nas aulas Abalar.
  • Ser atractivos e motivadores para o alumnado.
  • Ser sinxelos e fiables no seu uso.
  • Ser coherentes visual e tecnicamente.
  • Permitir o seu uso modular.
  • Resultar efectivos para o proceso de ensino-aprendizaxe.
  • Favorecer o proceso de autoavaliación.

Dentro das áreas concretas nas que podemos aplicar estes recursos, en Ciencias Sociais quixemos traballar contidos relacionados coa meteoroloxía e os climas do mundo, os mapas climáticos e a representación gráfica de datos climáticos, as causas de que existan diferentes climas, identificación e caracterización de climas, climas fríos, climas temperados e climas cálidos.

En Ciencias da Natureza os contidos que se desenvolveron foron a atmosfera, a súa importancia, a súa estrutura e composición, as condicións que moldean o tempo atmosférico, a explicación dos fenómenos meteorolóxicos e a diferenza entre tempo atmosférico e clima, así como os mapas de clima e a representación gráfica de datos climáticos.

Menús Learning object node R