SOLDADURA CON ARCO BAIXO GAS PROTECTOR CON ELECTRODO CONSUMIBLE, SOLDEO "TIG"

mjusnan
REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE NO CURSO

-ESTAR EN SITUACIÓN DE DESEMPREGO.

-A INSCRICIÓN DO CURSO FAISE NA OFICINA DE EMPREGO.

-TER ALGÚN DOS SEGUINTES TÍTULOS:

  • ESO REMATADA.
  • 2º DE BUP REMATADO.
  • CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE NIVEL 1 DA FAMILIA PROFESIONAL DE FABRICACIÓN MECÁNICA.
  • FP 1 OU CICLO MEDIO DE FP.

 

CÓDIGOS PARA A OFICINA DE EMPREGO
SOLDADURA TIG FMEC0219_2 
MÓDULOS

-Básico de prevención en ricos laborais.

-Realización das operacións previas ao soldeo con electrodo.

-Prevención de riscos laborais en traballos de soldadura.

Realización das operacións postsoldeo con electrodo.

-Preparación para a soldadura por arco baixo gas protector con electrodo non consumible, soldeo "TIG" e soldadura TIG de aceiro carbono.

-Soldadura TIG de aceiro inoxidable.

- Soldadura TIG de aluminio e aleacións.

-PRL complementario para a construción (6 h/día)

-PRL complementario para o naval (4 h/día)

-Formación para a igualdade (10h.)

-Módulo de formación práctica en centros de traballo de soldadura TIG (8h/día)

 

FICHAS DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE
SOLDADURA TIG Pincha AQUÍ para ver a FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO E TIG.
DATAS DE CURSOS Pincha AQUÍ para saber as datas de cursos de soldadura.
Estes cursos están cofinanciados pola Consellería de Economía e industria, e polo Ministerio de Trabajo y Economía Social.