INICIACIÓN Á SOLDADURA CON ELECTRODO PARA O SECTOR MARÍTIMO

CÓDIGO PARA A OFICINA DE EMPREGO

XXMAPX2111

DURACIÓN 90 Horas.
REQUISITOS DNI, NIE ou pasaporte.
DESCRICIÓN

Realizar soldaduras con arco eléctrico con electrodos revestidos de acordo con especificacións de procedementos de soldeo, con criterios de calidade, seguridade e respecto ao medio ambiente.

TEMARIO

O curso consta dos seguintes módulos:

1º-Tecnología de soldeo con arco eléctrico con electrodos revestidos.

2º-Tecnología de soldeo con arco eléctrico con electrodos de rutilo

3º-Equipos de soldeo con arco eléctrico con electrodos revestidos.

4º-Procedementos operatorios de soldeo con arco eléctrico de chapas e perfís de aceiro ao carbono con electrodos de rutilo.

5º-Defectos de la soldadura con arco eléctrico con electrodos de rutilo.

6º-Posicións de soldeo PA, PB, PC, PF e PG.

7º-Normativa de Prevención de Riesgos Laborales y Medioambientales en la soldadura con arco eléctrico con electrodos de rutilo.

DATAS DE CURSOS  Pincha AQUÍ para saber datas de cursos de Iniciación á Soldadura con Electrodo para o Sector Marítimo.