INGLÉS TÉCNICO MARÍTIMO

 

 

INGLÉS TÉCNICO MARÍTIMO NIVEL II (BÁSICO)

CÓDIGO PARA A OFICINA DE EMPREGO

XXMAPX2118

DURACIÓN 90 HORAS.
REQUISITOS DNI, NIE ou Pasaporte.
TEMARIO

Bloque temático I: The ship

1. The main parts of a ship

2. Dimensions and tonnages

3. Positions on board and outside the vessel 

4. Structural members of a ship

Bloque temático II: Ship types  and shipboard organization 

5. Merchant ships 

6. Auxiliary ships 

7. The crew

Bloque temático III: Safety at sea (Familiarización con comunicaciones más usuales)

8. Life-saving equipment

10. Fire-fighting

13. Shipboard communications

14. SMCP: External Communication

 

  INGLÉS TÉCNICO MARÍTIMO NIVEL I (AVANZADO)
CÓDIGO PARA A OFICINA DE EMPREGO  XXMAPX0108
DURACIÓN 200 HORAS.
REQUISITOS DNI, NIE ou Pasaporte.
TEMARIO

Bloque temático I: The ship

1. The main parts of a ship

2. Dimensions and tonnages

3. Positions on board and outside the vesssel 

4. Structural members of a ship

Bloque temático II: Ship types  and shipboard organisation 

5. Merchant ships 

6. Auxiliary ships 

7. The crew

Bloque temático III: Safety at sea

8. Life-saving equipment

9. First aid

10. Fire-fighting

Bloque temático IV: Electricity and electronics 

11. Basic electricity

12. Radio and waves

Bloque temático V: Communications at sea 

13. Shipboard communications

14. SMCP: External Communication

15. SMCP: On board Communication

 

   
DESCRICIÓN Proporcionan ao alumnado os coñecementos básicos de inglés marítimo recomendados pola OMI ao obxecto de que todos os tripulantes dun buque sexan capaces de entenderse nun mesmo idioma.
DATAS DE CURSOS PINCHA AQUÍ PARA SABER DATAS DE CURSOS