MARIÑEIRO/A DE MÁQUINAS

 

CÓDIGO PARA A OFICINA DE EMPREGO

XXMAPX0094

DURACIÓN 70 Horas.
REQUISITOS DNI, NIE ou Pasaporte.
DESCRICIÓN

Proporciona o título profesional requirido aos mariñeiros de buques mercantes.

Ademais, se realizaran un período de embarco profesional non inferior a seis meses poderán ser habilitados pola Dirección General de la Marina Mercante para manexar motores cunha potencia inferior a 150 KW.

 

TEMARIO

1-Funcións de un mariñeiro/a de máquinas.

2-Servizo de vapor. Presións de vapor e niveis de auga correctos.

3-Emerxencias, procedementos e funcionamento dos equipos de emerxencias.

4-Inglés.

ATRIBUCIÓNS

Sección A-III/4, cuadro A-III/4, así como a sección A-VIII/2 parte 4-2, do Código de Formación (STCW-78/95).

Resolución de la DGMM de 18 de junio de 2013. Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se determinan las condiciones de obtención de los certificados de suficiencia de los marineros de la Marina Mercante (BOE número 2910del 2/12/2016).

 

En función dos períodos de embarque:

1. Dous meses de embarco en buques civís realizando servizos profesionais relacionados coa garda de máquinas, salvo alumnos de máquinas que finalizasen polo menos un curso lectivo e que estean en posesión certificación do centro oficial que cumpren coas disposicións das seccións A-III/4 e A/VI do Código de Formación.

Atribucións: Mariñeiro de Máquinas de buques mercantes de potencia superior a 750 KW que formen parte da garda de navegación.

2. Seis meses de embarco. Atribucións: as Capitanías Marítimas habilitarán aos interesados para o manexo de motores cunha potencia inferior a 150 KW.

 

PASOS A SEGUIR DESPOIS DE OBTER O CERTIFICADO

ENLACE Á WEB DO MINISTERIO DE FOMENTO. PINCHA NA TITULACIÓN CORRESPONDENTE.

TAXAS

DATAS DE CURSOS PINCHA AQUÍ PARA SABER DATAS DE CURSOS