OPERACIÓNS AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA

CÓDIGO PARA A OFICINA DE EMPREGO

FMEE0108

DURACIÓN 440 Horas.
REQUISITOS DNI, NIE ou pasaporte.
DESCRICIÓN

Realizar operacións básicas de fabricación, así como alimentar e asistir aos procesos de mecanizado, montaxe e fundición automatizados, con criterios de calidade, seguridade e respeto ao medio ambiente.

TEMARIO

1-Máquinas, ferramentas e materiais de procesos básicos de fabricación.

2-Operacións básicas e procesos automáticos de fabricación mecánica.

3-Control e verificación de produtos fabricados.

4-Preparación de materiais e maquinaria según documentación técnica.

5-Montaxe de conxuntos e estruturas fixas ou desmontables.

6-Operacións de verificación e control de produtos mecánicos.

DATAS DE CURSOS  Pincha AQUÍ para saber datas de cursos de Operacións Auxiliares de Fabricación Mecánica.