Skip to Content

Calendario de fin de curso [2020/2021]

Martes 22 de xuño

 • Remate da actividade lectiva, que se desenvolverá con horario normal. 
 • Alumnado da ESO: devolución dos libros de texto (só das materias nas que xa estea confirmado o aprobado).
 • Remate do prazo de solicitude da participación no fondo solidario de libros de texto.

Mércores 23 de xuño

 • 15.00 h: publicación das cualificacións finais na aplicación abalarMóbil.

Xoves 24 de xuño

 • 10.00 h: entrega de boletíns. Non hai servizo de autobuses.
 • Abre o prazo oficial de reclamación contra as cualificacións finais.

Venres 25 de xuño

Luns 28 de xuño  

 • 12:30 h: entrega das resolucións ás posibles reclamacións. Inicio do período de reclamacións ante a xefatura territorial.

Matrícula de ESO e bacharelato [2021/2022]

Prazo. Entre o 25 de xuño e o 9 de xullo de 2021.

Procedemento de entrega de documentación. Ofrecemos dúas posibilidades:

 • Presencial. Entre 9.00 h e 13.30 h.
 • Telemática. Toda a documentación poderá remitirse ao enderezo electrónico matricula@iespintorcolmeiro.org

Esta é a documentación que empregaremos para realizar a matrícula do alumnado que cursará ESO e bacharelato no 2021/22. Nota/ O impreso de matrícula de cada curso e o documento de consentimento do uso da imaxe son editables (pode cubrilos desde o seu dispositivo móbil).

Que documentos hai que entregar? Moi sinxelo:

O impreso de matrícula correspondente + consentimento do uso da imaxe + copia DNI/NIE do alumnado (a copia do DNI só se require para 1º ESO).

Nota/ Pode asinar os PDF sen necesidade de imprimilos, mesmo incorporando unha sinatura "manuscrita". Máis información nesta ligazón.

Admisión a ciclos formativos [2021/2022]

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publicou o calendario de admisión das ensinanzas de Formación Profesional para o curso 2021/2022.  

O prazo de presentación de solicitudes nos réximes ordinario e para as persoas adultas comezará o 25 de xuño ás 9 horas e prolongarase ata o 5 de xullo ás 13 horas.

A solicitude deberá realizarse mediante un asistente informático vía web para todos os réximes e graos [ciclosadmision]. 

En canto á oferta de formación profesional para o curso 2021/2022, recomendámoslle que consulte esa información na web institucional web institucional da Consellería. Entre as novidades da oferta do vindeiro curso hai unha que lle afecta ao noso centro, posto que deixa de impartirse o ciclo medio de Condución de actividades físicas e deportivas no medio natural (1.400 horas de formación). No seu lugar implántase o ciclo medio de Guía no medio natural e de tempo libre (2.000 horas). De momento non dispoñemos do currículo deste novo ciclo nin coñecemos a distribución horaria dos seus módulos.

 • Máis información sobre a admisión a ciclos de grao medio [aquí].
 • Máis información sobre a admisión a ciclos de grao superior [aquí].

Premios ESO ao rendemento académico [2020/2021]

Publicada a Orde do 25 de maio de 2021 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020/21 (código de procedemento ED311D).

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día 7 de xuño de 2021 e rematará o día 6 de xullo de 2021.

Máis información no espazo web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar [2021/2022]

Publicada a Orde do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2021/22.

Prazo: do 21 de maio ao 22 de xuño.

Lugar de presentación: na Secretaría do centro ou a través da sede electrónica da Consellería de Educación (con certificación dixital). Lembren que a documentación pode ser entregada polo alumnado, de maneira que as familias non teñen que desprazarse ao centro para este trámite.

Documentación necesaria:

1. As persoas interesadas deberán achegar os Anexos I e II da solicitude (poden descargalos nesta ligazón), que virán acompañados da documentación que corresponda:

 • Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figuren o alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, deberán achegar, ademais, a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor. Excepcionalmente (cando non sexa posible facelo polos medios anteriores), poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:
  • Certificado ou volante de convivencia.
  • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
 • Certificado de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia non expedido pola Administración autonómica.
 • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
 • Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
 • Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE. 

Documentación de interese:

 

Preinscrición CUALE 2021-2022

Un ano máis o IES Plurilingüe Pintor Colmeiro vai solicitarlle á Consellería de Educación a impartición do programa CUALE – Inglés para o vindeiro curso.

Queres seguir no programa despois de facer o A2? Estás interesado/a en vir a algún dos dous cursos? Se é así, tan só tes que reservar a túa praza no formulario de preinscrición online. Tamén podes recoller o impreso en Secretaría e presentalo en papel.

Prazo: ata o 4 de xuño.

Nesta presentación atoparás toda a información sobre esta iniciativa. 

Matrícula na ABAU 2021

O alumnado de 2º de bacharelato coñecerá oficialmente os seus resultados académicos o día 18 de maio de 2021 a través de Abalar (hora de publicación: 18.00). As xestións necesarias para formalizar a matrícula na ABAU 2021 terán que resolverse entre o 20 e o 24 de maio. Ofrecémosche unhas indicacións para que todo che resulte máis doado: 

1. Pagamento das taxas do título de Bacharelato. Para este trámite utilizarás un documento que estará dispoñible na Secretaría do centro. Dispós dun modelo xa cuberto aquí, que poderás usar como referencia. Despois terás que levalo a unha entidade bancaria e farás o pagamento. A entidade quedará coa copia que lle corresponde, ti con outra e a terceira traerala ao centro. No caso de que teñas dereito a redución por familia numerosa, deberás traer tamén o documento que o acredite. 

2. Pagamento das taxas da ABAU. Poderás recoller o documento en Secretaría ou utilizar a versión electrónica [aquí]. O pagamento realizaralo seguindo o procedemento indicado no punto anterior. 

3. Impreso de prematrícula na ABAU. Poderás recollelo na Secretaría do centro ou utilizar a versión electrónica [aquí].

4. Entrega no centro dos tres documentos anteriores: a folla das taxas do título, a copia do pagamento das taxas da ABAU e o impreso de prematrícula. 

5. O prazo oficial para realizar todas estas xestións rematará o 24 de maio (ás 13.00 h). De todas formas, é moi importante que resolvas o teu trámite antes desta data para evitar os típicos problemas e imprevistos de última hora.

Unha vez confirmada a matrícula, recibirás no teu correo electrónico o código que necesitarás para ter acceso a NERTA, a aplicación informática na que realizarás todas as xestións relacionadas coa ABAU e a solicitude de preinscrición en titulacións con límite de prazas do Sistema Universitario de Galicia (SUG).

Resumo de ligazóns de interese:

Premiado un vídeo do alumnado de 4º ESO

O traballo titulado Informática ten nome de muller acaba de recibir unha mención especial e premio de 200 € no I Concurso de Vídeos INFORMATÍZATE, organizado pola Escola Técnica Superior de Enxeñaría (ETSE) xunto co Departamento de Electrónica e Computación (DEC). O concurso tiña por obxecto promover a divulgación das TIC (Tecnoloxías da Información e Comunicación), ao mesmo tempo que contribuir ao cambio dos estereotipos sociais que asocian o traballo en TIC co xénero masculino, utilizando o galego como medio de transmisión do coñecemento, e estimulando a creatividade do estudantado cos medios audiovisuais.

Premios extraordinarios BAC 2021

Publicada a Orde do 9 de abril de 2021 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020/21 (código de procedemento ED311A).

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día 27 de abril de 2021 e rematará o día 26 de maio de 2021.

Máis información no espazo web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Enquisa de diagnose da convivencia 2021

A Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional comunicou que vai poñer en marcha a  III macroenquisa de diagnose da convivencia 2021, unha sondaxe que ten por finalidade coñecer a opinión dos distintos colectivos (profesorado, alumnado, persoal non docente e familias).

A devandita enquisa realizarase mediante unha ferramenta informática en liña, de xeito automatizado e totalmente anónimo. Este cuestionario estará dispoñible durante un prazo comprendido entre os días 12 e 29 de abril de 2021.

O alumnado poderá cubrir o cuestionario nas aulas de informática do centro ao longo das vindeiras semanas. En canto ás familias, anunciámoslles que a partir do día 12 de abril recibirán a través dos seus fillos/as un documento no que se lles comunica o enderezo web da aplicación e a súa clave de acceso individualizada.

Máis información: https://www.edu.xunta.gal/portal/enquisa_convivencia_2021

Distribuir contido


by Dr. Radut