Skip to Content

ESO

ANUNCIO SOBRE Á RETROACCIÓN E A VALIDACIÓN DE ACTUACIÓNS POR MOR DUN ERRO NAS PUNTUACIÓNS DA LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO PARA 1º ESO NO IES PEDRO FLORIANI

ANUNCIO SOBRE Á RETROACCIÓN E A VALIDACIÓN DE ACTUACIÓNS POR MOR DUN ERRO NAS PUNTUACIÓNS DA LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO PARA 1º ESO NO IES PEDRO FLORIANI               

ANTECEDENTES

1    O 15.05.2024 a Dirección do IES Pedro Floriani publicou na aplicación Admisionalumnado da Xunta de Galicia a listaxe definitiva do alumnado admitido e non admitido, ordenado segundo a puntuación total. Así mesmo, esta listaxe de alumnado tamén foi publicada no taboleiro interior do instituto.

2   O 17.06.2024 detectouse un erro no cálculo das puntuacións totais asignadas ao alumnado na listaxe definitiva publicada o 15.05.2024.

CONSIDERACIÓNS SOBRE O ERRO E SÚA EMENDA

Para emendar o erro producido, a Dirección do IES Pedro Floriani procede á retroacción de actuacións no procedemento de admisión de 1º ESO. Realízanse as seguintes modificacións:

  • Corrixir a puntuación errónea correspondente ao criterio de proximidade ao centro docente do domicilio familiar ou do lugar de traballo.
  • Sumar as puntuacións corrixidas para obter as puntuacións totais validadas.
  • Reordenar ao alumnado segundo as puntuacións totais corrixidas (no caso de empate nas puntuacións de varios alumnos/as seguiranse os criterios de desempate establecidos no artigo 34 da Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022 DOG núm. 212 do 08.11.2022).
  • Admitir e asignarlle praza para 1º ESO no IES Pedro Floriani aos sete (7) primeiros/as alumnos/as da lista definitiva emendada.
  • Todo o alumnado que se encontraba admitido na listaxe definitiva publicada o 15.05.2024 segue admitido e con praza asignada.
  • A relación de alumnado non admitido reordénase segundo a puntuación total da listaxe definitiva emendada.

A Dirección do IES Pedro Floriani

1º ESO LOMLOE (implantación curso 22_23)

 

MATERIAS

NÚMERO DE HORAS SEMANAIS

Bioloxía e Xeoloxía

5 horas

Matemáticas

4 horas

Lingua Galega e Literatura

3 horas

Lingua Castelá e Literatura 3 horas
1ª Lingua estranxeira=Inglés 3 horas
Xeografía e Historia 3 horas
Tecnoloxía e Dixitalización 3 horas

Educación Física

2 horas

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

2 horas

Francés ou Exención=1h ref castelá+1h ref galego

2 horas

Relixión ou Proxecto competencial

1 hora

Titoría

1 hora 

TOTAL

32 horas

2º ESO LOMLOE (implantación curso 23_24)

MATERIAS

NÚMERO DE HORAS SEMANAIS

Matemáticas

5 horas

Lingua Galega e Literatura

3 horas

Lingua Castelá e Literatura

3 horas

Física e Química

3 horas

1ª Lingua estranxeira=Inglés

3 horas

Xeografía e Historia

3 horas

Tecnoloxía e Dixitalización

3 horas

Francés ou Exención=1h ref castelá+1h ref galego+1h ref Mates

3 horas

Música

2 horas

Educación Física

2 horas

Relixión ou Proxecto Competencial

1 hora

Titoría

1 hora 

TOTAL

32 horas

3º ESO LOMLOE (implantación curso 22_23)

 

MATERIAS COMÚNS

NÚMERO DE HORAS SEMANAIS

Matemáticas

4 horas

Bioloxía e Xeoloxía

2 horas

Educación Física

2 horas

Educación Plástica, Visual e Audiovisual (posibilidade bilíngüe)

2 horas

Física e Química

2 horas

Música

2 horas

Inglés

3 horas

Lingua Galega e Literatura

3 horas

Lingua Castelá e Literatura

3 horas

Xeografía e Historia

3 horas

Educación valores cívicos

1 hora

Relixión ou proxecto competencial

1 hora

Titoría

1 hora

1 optativa a elexir

Cultura Clásica

 

 

3horas

Francés

Oratoria

Educación dixital

TOTAL

32 horas


3º PDC

Ámbito Lingüístico e Social

9 horas+3h inglés

Ámbito Científico e Tecnolóxico

8 horas

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

2 horas

Música

2 horas

Educación física

2 horas

Educación valores cívicos

1 hora

Relixión ou proxecto competencial

1 hora

Titoría

1 hora

1 optativa a elexir

Cultura Clásica

 

 

3horas

Francés

Oratoria

Educación dixital

TOTAL

32 horas

4º ESO LOMLOE (implantación curso 23_24)

 

MATERIAS COMÚNS

Nº HORAS SEMANAIS

Educación Física

2 horas

1ª Lingua estranxeira=Inglés

3 horas

Lingua Galega e Literatura

3 horas

Lingua Castelá e Literatura

3 horas

Xeografía e Historia

3 horas

Titoría

1 hora

Relixión ou Proxecto Competencial

1 hora

OPCIÓN ORIENTADA A BACHARELATO DE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS e ARTES

OPCIÓN ORIENTADA A BACHARELATO DE CIENCIAS e TECNOLOXÍA

Matemáticas A

4 horas

Matemáticas B

4 horas

Latín 

3 horas

Física e Química

3 horas

Economía e Emprend.

3 horas

Bioloxía

3 horas

Expresión Artística

3 horas

Tecnoloxía

3 horas

1 OPTATIVA de 3horas

Filosofía bilíngüe (33%inglés)

2ª Lingua estranxeira=Francés

Dixitalización

Música
Formación e Orientación Laboral e Profesional
TOTAL 32 horas

4ºPDC

Ámbito Científico e Tecnolóxico

10 horas

Ámbito Linguístico e Social

9+3 horas inglés

Educación Física

2 horas

Titoría

1 hora

Relixión ou Proxecto competencial

1 hora

Economía e Emprendemento

ou Expresión Artística

3 horas

Formación e Orientación Laboral e Profesional

ou Dixitalización

ou Música

3 horas

TOTAL

32 horas

Distribuir contido


by Dr. Radut