Skip to Content

Bacharelato

Materias por curso

1º BAC HUMANIDADES Y CCSS

1º BAC HUMANIDADES E CCSS

 


MATERIAS TRONCAIS

CIENCIAS SOCIAIS

 HUMANIDADES

                          Lingua Castelá e Literatura I (3h)

                                 Lingua Galega e Literatura I (3h)

                                 Primera Lingua Estranxeira I (3h)

                                 Filosofía (3h)

                                 Educación Física (2h)

   Matemáticas CCSS I (4 h)

   Latín I (4 h)

MATERIAS TRONCAIS DE OPCIÓN

(Elíxense 2)

   Economía (4 h)            Grego I (4h)

    Lit. Universal (4 h)       Hª mundo contemporáneo (4h)         

MATERIAS ESPECÍFICAS

(Elíxense un mínimo de 2 e máximo de 3)

Linguaxe e Práctica musical (3 h)     2ª Lingua estranxeira (2h)

Tecnoloxía Industrial (I) (3 h)          Tec. Info. Comunicac. I(2h)

Literaturas Hispánicas (2h)              Robótica (2h)

Antropoloxía (2 h)

 

1º BACHERELATO CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO

 

                MATERIAS TRONCAIS

       Lingua Castelá e Literatura I (3h)

         Lingua Galega e Literatura I (3h)

         Primera Lingua Estranxeira I (3h)

         Filosofía (3h)

         Educación Física (2h)

                 TRONCAIS DE OPCIÓN

                      (Elíxense 2)

       Bioloxía e Xeoloxía (4 h)

         Debuxo Técnico (4h)

         Física e Química (4h)

                  MATERIAS ESPECÍFICAS

               (A elexir mínimo de 2 e máximo de 3)

       Volume (3 h)                        

         Relixión (1 h)

         Materia troncal non cursada (4h)

         Literaturas hispánicas (2 h)

         Robótica (2 h)

         Antropoloxía (2 h)

 

 

Pagina nueva 1

2º BAC HUMANIDADES E CCSS


                              MATERIAS TRONCAIS

       CIENCIAS SOCIAIS

       HUMANIDADES

                                 Lingua Castelá e Literatura II (3h)

                                 Lingua Galega e Literatura II (3h)

                                 Primera Lingua estranxeira II (3h)

                                 Historia de España (3h)

       Matemáticas CCSS II (4h)                    Latín II (4h)

                      MATERIAS TRONCAIS DE OPCIÓN

                                      (Elexir 2)

            Economía da Empresa (4h)                 Grego II (4 h)

            Hª da Arte(4h)                            Hª da Filosofía (4h)

            Xeografía (4h)

                             MATERIAS ESPECÍFICAS

                    (Se elixen un mínimo de 2 e máximo de 3)

      Imaxe e Son (3h)                   Psicoloxía (3h)

      2ª Lingua estranxeira II (3h)  Tec. Expresión Gráfica (3h)

      Tecnoloxía Industrial II (3h) M. Estatísticos/Numéricos (2h)

       Lit. Galega do S.XX (2h)    Ética e Filosofía do Dereito (2h)

 

Pagina nueva 2

2º BACHERELATO CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO


                               MATERIAS TRONCAIS

                        Lingua Castelá e Literatura II (3h)

                        Lingua Galega e Literatura II (3h)

                        Primera Lingua Estranxeira II (3h)

                        Historia de España (3h)      

                        Matemáticas II (4h)

              MATERIAS TRONCAIS DE OPCIÓN

                                     (Elexir 2)

            Bioloxía (4h)                        Debuxo Técnico II (4h)

                Física (4h)                           Xeoloxía (4h)

                Química (4h)

                   MATERIAS ESPECÍFICAS

              (Elíxense un mínimo de 2 e máximo de 3)

 Tec. Informa. Comunicación II (3h)         Relixión (1h)

  Materia troncal non cursada (4h) Filosofía da Ciencia e
                                                         Tecnoloxia(2h)

 

CALENDARIO EXAMES AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 2º BACHARELATO


aval extraord 2 bach

Dia 23 de xuño de 9 a 10h sesións avaliación e ás 14:30h publicación de notas por Abalar.

Reclamacións Convocatoria Extraordinaria, na secretaría do IES, os días  24 e 25 xuño ata ás 14:00h.

LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO PARA O CURSO 2021-2022

Dende hoxe venres 23 de abril, pódese consultar a listaxe provisional de alumnado admitido e non admitido para o vindeiro curso 2021/2022 no IES PEDRO FLORIANI.

Consonte a normativa vixente, a listaxe pode ser consultada no centro en horario de 09:00 a 14:00 horas.

Se precisa información detallada da puntuación do baremo pode ser consultada polo/a interesado/a na secretaría do centro de 09:00 a 13:00 horas (ata o 30 de abril).

O prazo de reclamacións abrangue dende o luns 26 ata o venres 30 de abril.

A listaxe definitiva de alumnado admitido publicarase o día 14 de maio.

INSTRUCIÓNS ORGANIZATIVAS E NORMAS DAS PROBAS DO ALUMNADO DO IES PEDRO FLORIANI

Lugar de celebración das probas e entrada do alumnado do IES Pedro Floriani

O lugar de celebración das probas é o Pavillón Municipal da Marisma, na avenida Mendiño. O alumnado do IES Pedro Floriani rodeará o pavillón pola dereita, atravesando a pista de skate e accederá pola primeira porta que está na parte do río Pexegueiro. Ver plano.

Uso máscaras e posto do alumnado

O concello de Redondela garantiu que entre os postos se cumpre a distancia mínima. Con todo, o alumnado ten que facer as probas con máscara.

Utilizaranse adhesivos para identificar as mesas cos nomes do alumnado e os códigos dos centros, de xeito que cada alumno/a poida ocupar o mesmo posto durante toda a proba.

Auga

As botellas de auga distribuiranse durante os exames. Os/As estudantes tamén poden usar os seus propios envases, sempre que as botellas sexan transparentes.

Enunciados dos exames

Non se poden sacar da aula as copias dos enunciados das preguntas antes da finalización de cada proba. Polo tanto, o alumnado debe entregar o folio de enunciados de preguntas ao mesmo tempo que o caderno de exame e, do mesmo xeito, nin os/as vogais nin os/as representantes poderán saír da aula con folios de preguntas ata a finalización da realización das probas.

A CIUG porá na súa web os exames de cada xornada a disposición de todos/as, unha vez rematada cada sesión (mañás e tardes).

Normas xenéricas

  1. Non está permitida a asistencia aos exames con teléfonos móbiles, reloxos dixitais intelixentes (smartwatches), nin outros dispositivos electrónicos (agás calculadoras non programables que non teñan tampouco capacidade gráfica).
  2. Antes de comezar o primeiro exercicio, chamarase por lista a cada alumno/a dúas veces. Os/As alumnos/as deberán identificarse mostrando o seu DNI ou un documento equivalente (pasaporte, normalmente) e seranlles entregadas as etiquetas adhesivas que deberán colocar en cada exame. O/A representante de centro axudará na identificación do alumnado. Non se lles debe pedir que retiren a máscara.
  3. Cada alumno/a ocupará o mesmo posto na aula durante todas as probas e colocará en lugar visible o documento de identificación.
  4. Todo o alumnado deberá manter os pavillóns auditivos despexados.

Erros nas listaxes

Aquel/a alumno/a que detecte algún erro na súa matrícula da ABAU deberá comunicalo á presidencia da correspondente Comisión Delegada na hora establecida para a presentación o primeiro día das probas (9:00-10:00 horas), mediante solicitude por escrito.

Unha vez finalizada esa hora de presentación do primeiro día da ABAU, non se permitirá ningún cambio de materia. A aquel/a alumno/a que se examine dunha materia distinta á que figura na súa matrícula, anularáselle o exame desta materia.

No caso de alumnado exento de Lingua Galega que na listaxe do centro non figure como tal, deberá corrixirse o erro de forma provisoria na listaxe e solicitarlle ao alumno/a que lle entregue ao presidente/a da Comisión Delegada un escrito explicando esta incidencia.

Horario

Anotarase no taboleiro o horario dos diferentes exercicios, que deberá ser cumprido con absoluto rigor.

Ningún dos/as presentes (incluídos vogais e representantes de centros) poderá abandonar a aula de exame ata transcorridos 30 minutos.

Normas sobre material de exame

Nos exames de Latín II e Grego II pódese usar dicionario. Poderán conter apéndices gramaticais, pero non páxinas con contidos literarios ou de evolución do latín ao galego ou castelán. Os dicionarios non conterán anotacións. Os/As vogais deberán verificar que non existen e, de atopalas, serán consideradas como "chuletas" e o/a alumno/a será expulsado da aula e poráselle unha cualificación de 0 puntos nese exame.

Nos exames de idioma moderno (Inglés, Francés, Alemán, Portugués e Italiano) non se pode empregar dicionario.

Distribuir contido


by Dr. Radut