Biblioteca

Revistas escolares

Pais/Nais

Benvida

 

Benvidos á nosa web!

 IES Manuel Murguía - Arteixo

Actualidade

 • OS DÍAS ELIXIDOS POLO CENTRO COMO DÍAS NON LECTIVOS SON O 12 DE FEBREIRO E O 14 DE MAIO.
 • Os nosos parabéns a todos os integrantes do grupo de traballo do musical que foron galardonados co premio accésit I no proxecto Miniempresas Coruña 2019/20 pola dinamización da comunidade educativa, a conexión do entorno e a colaboración dos equipos docentes.

 • O plan de lingua árabe e cultura marroquí impartirase de medio telamático o curso 2020-2021, debido á situación pandémica existente (COVID-19). Cursarase na aula virtual do CEIP Ponte dos Brozos e a autorización para poder participar xa foi entregada aos interesados a semana pasada. Debe devolverse cumprimentada antes do mércores 3 de febreiro na secretaría do IES MANUEL MURGUÍA.
 • INFORMAMOS DE QUE, PROGRESIVAMENTE, SE FARÁ UN CRIBADO MASIVO DO CENTRO. O PRÓXIMO SÁBADO 23 DE XANEIRO O ALUMNADO DE 3º e 4º DE ESO REALIZARÁ UNHA PCR NO COVID-AUTO UBICADO AO LADO DO CENTRO DE SAÚDE DO VENTORRILLO, NA CORUÑA. O VENRES 22 DE XANEIRO CADA ALUMNO DE 3º e 4º DE ESO LEVARÁ A CASA A CONVOCATORIA NA QUE FIGURARÁ O HORARIO NO QUE DEBE ACUDIR CADA ALUMNO (DISPOSTO POR SANIDADE). ESTA CONVOCATORIA DEBE LEVARSE COMO XUSTIFICANTE DO ACCESO A OUTRO CONCELLO.

 • DEBEMOS FELICITAR A TODO O ALUMNADO DO CENTRO QUE CONSEGUIU A CERTIFICACIÓN NO DELF A2, DELF B1 E DELF B2, ASÍ COMO AGRADECER O TRABALLO Á PROFESORA CARMEN VIÑA REAL, QUEN LEVA CONSEGUINDO DURANTE VARIOS ANOS ACADÉMICOS QUE O 100% DO ALUMNADO PRESENTADO ALCANCE ESTE LOGRO. PARABÉNS E GRAZAS !
 • PARABÉNS ÁS TRES FINALISTAS DO CONCURSO DE RELATOS ORAIS "TÍRALLE DA LINGUA": UXÍA LÓPEZ SUÁREZ, QUE PARTICIPOU INDIVIDUALMENTE, E CAROLINA CASTRO RODRÍGUEZ E JULIA MELÉNDEZ ANTÓN, EN PARELLA. ESTAS DÚAS ÚLTIMAS RESULTARON AS GAÑADORAS NA SÚA CATEGORÍA (1º CICLO ESO).

 • NORABOA AO NOSO EXALUMNO MARCOS GROBAS MARTÍNEZ POR ACADAR O PREMIO ESPECIAL Á MELLOR COMUNICACIÓN DO PROXECTO NO CONCURSO GALICIENCIA 2020 POLO PROXECTO "MUSICANDO XENES". AGRADECEMOS ENORMEMENTE Á TITORA DO PROXECTO MARÍA VARELA LÓPEZ A SÚA IMPLICACIÓN. Ligazón ao proxecto premiado.

 • O PASADO 5 DE DECEMBRO NA LOCALIDADE DE CUNIT (TARRAGONA) O NOSO ALUMNO DIEGO ÍÑIGUEZ PROCLAMOUSE CAMPIÓN DE ESPAÑA DE PATINAXE ARTÍSTICA NA CATEGORÍA DE CADETE.PARABÉNS CAMPIÓN !!

 • LIGAZÓN AOS HORARIOS ESPELLO QUE SE SEGUIRÁN A TRAVÉS DA AULA VIRTUAL E DA PLATAFORMA CISCO WEBEX EN CASO DE CONFINAMENTO DO CENTRO.
 • SOLICITUDE DE CONTRASINAL PARA SIXA FAMILIAS (MEDIO DE CONTACTO CO TITOR). Pódese facer presencialmente na secretaría do instituto (previa solicitude de cita no teléfono 981601852) ou por medio do correo electrónico ies.manuel.murguia@edu.xunta.es (na solicitude debe adxuntarse copia do DNI do titor legal e datos que permitan identificar ao alumno). Non é preciso que soliciten as credenciais quen as tiñan ou teñan outros fillos estudando no Centro.
 • EN CASO DE TER QUE NOTIFICAR AO CENTRO ESCOLAR UN POSITIVO EN COVID-19 FÓRA DO HORARIO LECTIVO, PRÉGASE QUE CHAMEN AO TELÉFONO 603011441
 • TODO O ALUMNADO DO 1 AO 12 DE OUTUBRO TERÁ QUE DARSE DE ALTA NA NOSA AULA VIRTUAL ( SE É QUE XA NON ESTÁ DADO DE ALTA DE CURSOS ANTERIORES) E AUTOMATRICULARSE EN CADA UNHA DAS MATERIAS PERTENCENTES AO SEU CURSO E GRUPO. COMO AXUDA PÓDENSE REVISAR OS TITORIAIS QUE APARECEN NESTA WEB OU CONSULTAR CALQUER DÚBIDA CO PROFESOR DA MATERIA OU CO SEU TITOR.
 • POR CAUSA DO PROTOCOLO POLA COVID-19, OS PAIS, NAIS, TITORES/AS LEGAIS SÓ PODEN ACUDIR AO CENTRO PREVIA CITA. NO CASO DE NON FACELO ASÍ, NON SERÁN ATENDIDOS/AS.
 • PASOS A SEGUIR ANTE A SOSPEITA DE ESTAR CONTAXIADO DO COVID-19:
 • 1) Chame ao médico de familia ou, no caso de non poder contactar, ao 061.
 • 2) Comunique a algún membro do equipo directivo do Centro escolar a situación. A persoa afectada debe quedar na casa ata que as autoridades sanitarias lle autoricen a volta.
 • 3) De acordo co protocolo establecido na Xunta de Galicia, en ningún caso o Centro comunicará os resultados positivos. Serán as autoridades sanitarias quen se porán en contacto coas familias afectadas. 
 • IMPORTANTE O ALUMNADO ACCEDERÁ DIRECTAMENTE ÁS AULAS DE 8:20 A 8:40 H. CONFORME VAIA CHEGANDO AO CENTRO, SEGUINDO AS INDICACIÓNS DO PROFESORADO DE GARDA. NON SE PERMITIRÁ QUE O ALUMNADO PERMANEZA NOS PATIOS PARA EVITAR AGLOMERACIÓNS.
 • Este ano excepcionalmente, debido á situación epidemiolóxica, non haberá aulas os martes pola tarde. En troques, os luns e mércores sairase ás 15:10 h.
 • Dentro da aula virtual, o Departamento de Orientación vai colgando información relevante: orientación académica, información específica para alumnado de segundo de Bacharelato, consellos vencellados á situación de confinamento...O acceso está aberto se se entra como "convidado".