Biblioteca

Revistas escolares

Pais/Nais

Orientación

Información sobre Formación Profesional

No seguinte enlac e tedes toda a información dispoñible sobre Formación Profesional en Galicia.

SELECTIVIDADE

No seguinte enlace tedes toda a información sobre a selectividade, incluidas as notas de corte da pasada convocatoria:


http://ciug.cesga.es/

PRAZOS DE MATRÍCULA EN CICLOS DE FP

O prazo ordinario será do 17 de xuño ao 2 de xullo, ambos os dous incluídos. 

O prazo extraordinario será do 1 ao 13 de setembro, ambos os dous incluídos. 

SE queredes saber mási dos prazos, impresos para os distintos cursos, aquí atoparedes todo o que buscades

RELACIÓN DE CENTROS CON CICLOS MEDIOS E SUPERIORES DE FP

Aquí tedes a relación de Centros de Galicia que ofertan ciclos de FP, e cales son os ciclos que oferta cada un deles.

Enlaces de interese:Selectividade,notas de corte,...

Aquí tedes algúns enlaces de interese para o acceso a Uiversidade,a Ciclos, para ver notas de corte.

 

Probas de ESO para adultos.

 

Orde do 24 de marzo de 2011 pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas
universitarias
oficiais de grao e o proceso de admisión ás tres universidades do sistema
universitario de Galicia.

 

Parámetros de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso á universidade.

 

CORRECCIÓN de erros. Orde do 25 de marzo de 2011, pola que nomean os
membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros
de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso á universidade
de bacharelato e FP, para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de
grao do sistema universitario de Galicia no curso 2011-2012.

Novos ciclos superiores

Vínculos entre os novos ciclos superiores e as distintas vías de bacharelato.Toda a información no adxunto