Biblioteca

Revistas escolares

Pais/Nais

zona TIC

CADERNO DE RECURSOS EDUCATIVOS

Centro de recursos educativos patrocinado polo IES SAN José,Hai para todas as asignaturas. Tamén ten información exhaustiva sobre o uso de Google Docs na aula

Recursos

WIKISABER:Banco de recursos para asignaturas científicas.

MINITITORIAIS DE FERRAMENTAS TICS

Aquí dispoñemos de infinidade de sinxelos titoriais de ferramentas tics útiles para o ensino

GOOGLE

AQUI temos un blogue no que podemos ver como usar unha boa parte do arsenal google:gmail,google docs,calendarios,maps,igoogle, google sites,, e todo feito pensando no ensino

E AQUÍ titoriais sobre algunhas das ferramentas anteriores

APLICACIÓNS TICS A EDUCACIÓN

Blog no que hai infinidade de aplicacións de utilidade para todas as asignaturas.Está explicada cada unha para que serve

MATERIAL PIZARRA DIXITAL

Múltiples recursos para case todas as materias e niveis para ser usados na pizarra dixital.

Suxerencia:Baixade ata o remate da páxina para ver todo o que hai

Recuros

BLOGUE DE TICS

Blogue feito por un profesor no que recolle ferramentas educativas, recursos tics, webs,...que teñen cousas interesantes para aplicar en Secundaria o Bacharelato

BlogueTICS

XEOGRAFÍA DE EUROPA

18 xogos interactivos para aprender xeografía de Europa:rios,mares,montañas,rexións,capitales...

WWW.TOPOROPA.EU

Ferramentas gratuitas para crear materiales didácticos ONLINE

Aquí temos unh relación de 150 ferramentas gratuitas mási oi menos fáciles de usar para crear material didáctico, co fin de usalo na rede


http://juandomingofarnos.wordpress.com/2010/10/14/150-herramientas-gratuitas-para-crear-materiales-didacticos-on-line/

ZONA TIC

Aquí irei poñendo pouco a pouco direccións ONLINE nas que se pode atopar moito material referente a EDUCACIÓN E TICS

1.-Aplicacións educativas de Google

2.- Recursos pizarra digital

Máis recursos

3.-Videos educativos

4.-Ministerio de Educación

5.-Instituto de tecnoloxias educativas:Páxina do MEC con acceso a todo tipo de material educativo para o ensino non universitario,e moitos cursos de formación de profesorado Online

6.-Educared: Páxina con material educativo patrocinada por Telefónica e multitude de institucións educativas.Contén información  para usar internet como ferramenta educativa

7.- OPEN_OFFICE: Wiki de open-office na que hai moitos manuais fáciles de seguir para as distintas aplicacións de OPEN

8.-Profes.net: Páxina para profes patrocinada por SM

9.-Maestroteca: Directorio de enlaces a recursos educativos agrupados por niveles

10.-Pizarradigital:Páxina con recursos  para  pizarra dixital

11.-BLOGS: Páxina de Aníbal de la Torre na que podemos atopar toda a información necesaria pra crear e manter un blog tanto en Blogger coma en Moodle

12.-Titorial: Titorial de como integrar escenas Descartes en Blogger e Moodle.Especialmente útil para Matemáticas

13.- Seguridade.internet Manuales prácticos en forma de cuaderno de traballo que se poden descargar para que os rapaces sepan navegar por Internet con seguridade.Está escalonado por idades e ten xogos e pasatempos de simulación de situacións perigosas coas que se poden atopar.

14.-Ciencias: Libro interactivo para Bioloxia e Xeoloxia de 4º da ESO.Patrocinado polo Ministerio de Educación.Nos seguintes enlaces temos máis libros interactivos para o mesmo nival, agás en Matemáticas que é para os 4 cursos de Secundaria

Fisica e quimica e Lengua española e Matemáticas

15.- Observatorio tecnolóxico:Espacio especialmente orientado o profesorado de Secundaria,co fin de mostrar todo tipo de información tanto de sofware como hardware para a súa utilización na aula

16.-Wiki de Informática de nuestro Centro:

  http://informaticamurguia.wikispaces.com/

17.-AULAVIRTUAL: Exemplo interesante de aula virtual pertencente o Colexio Jaime Balmes de Cieza

18.- PizarraSMART Videos titoriais que tratan nocións básicas para o uso da pizarra dixital.Tamén ten leccións e recursos

19.-EDUCAREX:Unidades interactivas para todas as asignaturas ofrecidos pola CONSERJERIA de Educación de Extremadura

20.-ANAYATemas interactivas para matemáticas de 1º da ESO

21.-AVERROES Unidades de matemáticas interactivas pensadas para primeiro ciclo da ESO

22.-Web2.0.APLICACIONSEDUCATIVAS Páxina enlace a unha aula virtual, na que se explica dunha maneira detallada e incluso con actividades, o uso educativo de :Blogger,Gmail,GoogleDocs,marcadores sociais,Youtube,Picasa,divshare,presentacións...Intersante e asequible

23.- Internet en el aula: Red social de docentes pensando na educación do século XXI

24.-ENCICLOABIERTA:Páxina con recursos para todas as asignaturas e de diversos niveis

25.- Ferramentas didácticas gratuitas Listado de ferramentas didácticas gratuitas que permiten practicar idiomas,compartir arquivos,crear y xestionar material na rede..Hai infinidade de recursos para todos os gustos e necesidades.Por asignaturas, por niveis..

Por exemplo, ten cousas coma matemáticas interactivas para alumnos inmigrantes

26.-RED EDUCATIVA Muro donde grupos de profesores de todalas asignaturas vai colgando enlaces de interés para as súas asignaturas

27.-Drupal y Moodle: Mini curso da Xunta aberto para todo o mundo, que explica como acceder e crear contidos tanto na web coma aula virtual.Sinxelo e fácil de asimilar

28.- JCLIC Banco de actividades jclic para moitas asignaturas