Biblioteca

Revistas escolares

Pais/Nais

Xeografía e Historia

PROGRAMACIÓN CURSO 2020/21

No seguinte enlace está a programación didáctica do Departamento de Xeografía e Historia para o curso 2020/21.

Addenda á programación exclusivamente para o ensino virtual aprobado pola AVA. Data 15/04/2021.

 

Profesorado:

 

Rodríguez García, Ana Luísa
Romero Pernas, Mª del Pilar
Regueiro Castro, Jorge Manuel
Fernández Barrigüete, Ruth
López Sabio, Mª Teresa
Rego Sánchez, Ignacio 
Parga Méndez, Carlos