Biblioteca

Revistas escolares

Pais/Nais

Seccións Bilingües

No presente curso (2020-21) ofértanse seccións bilingües en inglés:

2ºESO: Tecnoloxía, Física e Química e Matemáticas.

3ºESO: Tecnoloxía, Física e Química, Matemáticas e Educación plástica e visual .