Biblioteca

Revistas escolares

Pais/Nais

Lengua española y literatura

PROGRAMACIÓN CURSO 2020/21

 

No seguinte enlace está a programación didáctica do Departamento de Lingua Castelá e Literatura para o curso 2020/21.

Addenda á programación exclusivamente para o ensino virtual aprobado pola AVA. Data 25/02/2021.

Profesorado:

Barral Martínez, Ana
Campos Souto, María Begoña
Clemente Rodríguez, María
Muñoz Campos, Xoana María
Conde Domínguez, María Teresa
Infante Ruíz, María
Martínez Mato, Mónica
Arias Dorado, Mary Paz
Pico Delgado, Mª Jesús (X.D.)