Inglés

Departamento de Inglés

Profesorado do departamento:

  • Calviño Riveira, Elena
  • Duarte Martínez, Eva Beatriz
  • Goldar Pazos, Socorro
  • Sotelo Pardos, Marina

Xefa de departamento:

  • Goldar Pazos, Socorro

RESUMO DA PROGRAMACIÓN 2O-21