Administrativo

Departamento de Adminstración

Profesorado do departamento:

 • García Blanco, Benedicta
 • Lobato Campaña, Andrés
 • López Fariña, Luis Miguel
 • Muiños Nodar, María Dolores
 • Sáez Jorge, Miguel Ángel

Xefe de departamento:

 • Lobato Campaña, Andrés

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO

O departamento de ADMINISTRATIVO do IES Antón Losada Diéguez da Estrada está formado por 8 profesores e profesoras (4 de Tecnoloxía e 4 de Prácticas).  CICLOS FORMATIVOS
CICLO MEDIO DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Impartimos docencia nos dous ciclos formativos da familia profesional de Administración (e nalgunhas materias da ESO e doutros ciclos formativos).

CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS
Dispomos de 4 aulas específicas:  
Aula 1:
 • Aula para materias teóricas.
 • Con Encerado Dixital
Aula 2:
 • Aula mixta
 • Con ordenadores e pupitres
Aula 3:
 • Aula de procesos informáticos I
 • Con 30 ordenadores sobremesa

Aula 4:

 • Aula de procesos informáticos II
 • Con ordenadores e pupitres
Pulsa aquí para ver la imagen a tamaño completo Pulsa aquí para ver la imagen a tamaño completo Pulsa aquí para ver la imagen a tamaño completo Pulsa aquí para ver la imagen a tamaño completo

CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

Módulos que o compoñen Horas totais
1º CURSO
Inglés
160
Xestión da documentación xurídica e empresarial
80
Recursos humanos e responsabilidade social corporativa
80
Ofimática e proceso de información
240
Proceso integral da actividade comercial
133
Comunicación e atención á clientela
160
Formación e orientación laboral
107
2º CURSO
Xestión de recursos humanos
105
Xestión financieira
123
Contabilidade e fiscalidade
157
Xestión loxística e comercial
105
Simulación Empresarial
140
Proxeto de administración e finanzas
26
Formación en centros de traballo
 384