Debuxo

PROGRAMACIÓNS ADAPTADAS DO DEPARTAMENTO DE DEBUXOPARA O FIN DE CURSO 2019-20

Pode consultarse a programación adaptada do departamento no seguinte enlace:

PROGRAMACIÓN ADAPTADA DEBUXO

Debuxo

Profesorado que integra o departamento:

  • Rico Taboada, Xurxo

Xefe do departamento:

  • Rico Taboada, Xurxo

 

RESUME DA PROGRAMACIÓN CURSO 2019-20