MATRÍCULA CURSO 2020/2021

ALUMNADO DO CENTRO NO CURSO 19/20:

Todo o alumnado do centro ten reservada praza para o curso que vén. O día 23 recollerán o sobre de matrícula e o día 1 de xullo traeranno ó centro debidamente cuberto e coa documentación necesaria (copia DNI, copia tarxeta sanitaria, 2 fotos, xustificante pago Seguro Escolar).

Todo o alumnado que desexe permanecer no centro deberá matricularse, independientemente das materias pendentes para setembro.

ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN:

Páxinas