Actualización normas Covid

Estimadas familias,

A Consellería vén de actualizara Guía de Actuación ante a aparición de casos de Covid-19 nos centros educativos:

1. A corentena redúcese a 7 días se non hai síntomas nos últimos 3 días. Os casos confirmados non deben acudir ao centro e deben permanecer en aillamento ata pasados 3 días do fin do cadro clínico, e un mínimo de 7 días desde o inicio dos síntomas ou desde o diagnóstico en casos asintomáticos.

2. Os contactos estreitos con pauta completa están exentos de corentena.

Páxinas