Xefes de Dpto

Departamento

Profesor

Filosofía (XD)

Carou Rey, José

Orientación (XD)

Castro Castro, Antonio

FOL (XD)

Chouza Blanco, Carlos Javier

Física e química (XD)

Domínguez, Encarna

Castelán (XD)

Domínguez Magallón, María del Mar

Economía (XD)

García Couto, Raquel

Relixión (XD)

Ferreiros Blanco, María Teresa

Latín (XD)

Fernández Gómez, María Margarita

Administración (XD)

Rodríguez Díaz, Julia

Electrónica (XD)

Rivas Cao, Pablo B.

Xeografía e Historia (XD)    

Pardavila Neira, María

Matemáticas (XD)

Hernández Mato, Beatriz

EDLG

Carou Rey, José

Galego (XD)

Picón Romero, Margarita

Inglés (XD)

Pagán Vázquez, Alberte

Bioloxía e Xeoloxía (XD)

Carpintero, Diego

Artes plásticas (XD)

Pérez Arias, Mónica

Tecnoloxía (XD)

Araújo Rodríguez, Luis

EF (XD)

Pimentel González, Manuel

Francés (XD)

Sequedo Castro, Ana María

Música (XD)

Escobar, Raquel

FCT

Busto Lobato, Carlos

Informática (XD)

Tilve Rúa, Víctor