Xefes de Dpto

Departamento

Xefe de departamento

Lingua Galega

Margarita Picón

Lingua Castelá

Mar Domínguez

Inglés

Alberte Pagán

Francés

 Ana Sequedo

Historia

María Pardavila

Matemáticas

 Beatriz Hernández

Bioloxía

 Sandra Maneiro

Física e Química

 Encarna Domínguez

Educación Física

Manuel Pimentel

Plástica

Mónica Pérez

Tecnoloxía

Luis Araújo

Música

Diana López

Latín

Margarita Fernández

Filosofía

José Carou

Economía

Raquel García

Relixión

Teresa Ferreirós

Administrativo

Rosa Ventín

Electrónica

Pablo B. Rivas

Informática

Ramón Trincado

Orientador

Antón Castro