Programacións

A continuación tedes á vosa disposición as programacións didácticas do curso 2023-2024.

1ºBacharelato

Debuxo Técnico I Matemáticas Aplicadas I Grego I
Bioloxía, Xeoloxía e Ciencias Ambientais  Historia do mundo contemporáneo Economía
Francés   Literatura Universal
Educación Física Matemáticas I

Física e Química

Inglés Lingua Galega Tecnoloxía e Enxeñaría I
Lingua Castelá Relixión  
Filosofía Anatomía  
TIC Latín I  

2ºBacharelato

Historia de España Relixión católica TIC II
Bioloxía Grego II Historia da arte
Historia da filosofía Latín II Lingua castelá e literatura II
Lingua estranxeira II: Inglés Lingua galega e literatura II Matemáticas aplicadas ás CC.SS II
Matemáticas II Métodos estatísticos e numéricos Química
2ª Lingua estranxeira II: Francés Empresa e Deseño de Modelos de Negocio Xeografía, Historia, Arte e Patrimonio de Galicia

1º ESO

Educación Plástica Proxecto Competencial
Bioloxía e Xeoloxía Xeografía e Historia
Francés Tecnoloxía
Educación Física Matemáticas
Inglés Lingua Galega
Lingua Castelán Relixión

2º ESO

Relixión Proxecto Competencial
Música Xeografía e Historia
Francés Tecnoloxía
Educación Física Matemáticas
Inglés Lingua Galega
Lingua Castelá Física e química

3º ESO

Educación Plástica Proxecto Competencial
Bioloxía e Xeoloxía Xeografía e Historia
Francés Educación Dixital
Educación Física Matemáticas
Inglés Lingua Galega
Lingua Castelán Relixión
Física e Química Cultura Financieira
Música  

4º ESO e PDC

Ámbito científico-tecnolóxico (PDC) Ámbito lingüístico social (PDC) Bioloxía e xeoloxía
Educación física Física e química Latín
Lingua castelá e literatura Lingua estranxeira - Inglés Lingua galega e literatura
Matemáticas A Matemáticas B Música
Relixión católica Tecnoloxía Xeografía e historia
Filosofía 2ª Lingua estranxeira - Francés Proxecto competencial
Intelixencia Artificial para a Sociedade Economía e emprendemento  

1º CB Informática e Comunicacións

Equipamentos eléctricos e electrónicos Ciencias aplicadas I
Montaxe e mantemento de sistemas e compoñentes informáticos Comunicación e ciencias sociais I

2º CB Informática e Comunicacións

Instalación e mantemento de redes Ciencias aplicadas II
Operacións auxiliares para a configuración e a explotación Comunicación e ciencias sociais II

CS Administración e Finanzas

Comunicación Contabilidade e fiscal FOL
Loxística OPI PIAC
RRHH e RSC Simulación Xest. Financeira
Xestión RRHH Xest. Docu. Xca. Inglés
Proxecto Empresarial    

CM Xestión Administrativa

Comunicación Empresa e Administración Empresa na Aula
FOL Inglés OARRHH
Compravenda Tesouraría T.Contable
Trat.Doc.Contable Trat. Informático  

CM Instalacións de Telecomunicacións

Infraestr. comúns telecom. en vivendas e edificios Instalacións domóticas Electrónica aplicada
Equip.microinformáticos Infraestruturas de redes Instalac. eléctr. básicas
Instal. megafonía e sonor. CPTV Instalac.radiocomunic.
FOL EIE